Európsky deň jazykov 2019 v Poprade

1. 10. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

26. SEPTEMBER – EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV V JAZYKOVEJ ŠKOLE V POPRADE

Školstvo

Dnes už nikto nepochybuje o význame ovládania cudzích jazykov. Jazyková škola v Poprade v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  každoročne pripravuje pri príležitosti Európskeho dňa jazykov zaujímavé aktivity pre svojich poslucháčov rôzneho veku. Aj tohto roku pedagógovia pripravili  aktivity, ktoré sa práve v týchto dňoch realizujú.

V jednej z aktivít poslucháči majú možnosť zážitkovým spôsobom overiť si svoje jazykové zručnosti ako aj zručnosti obyvateľov mesta Poprad, keď na rôznych stanovištiach /Jazyková škola, Podtatranské múzeum, kníhkupectvo Martinus, Mestská informačná kancelária a kaviareň Lahodnosti/ riešia úlohy v cudzích jazykoch, ktoré sa na škole vyučujú. Aktivity sa s úspechom zhostili aj dospelí poslucháči.

Mladší poslucháči – žiaci ZŠ a SŠ sa zapojili do tvorby výtvarných návrhov tričiek s tematikou cudzích jazykov.

Tretia aktivita mala za cieľ priblížiť európske ako aj iné svetové jazyky prednesom textu vo vybranom  jazyku a prerozprávaním jeho obsahu v jazyku, ktorý sa poslucháči učia.

Jazyková škola takto aj v budúcnosti chce motivovať svojich poslucháčov a širšiu verejnosť k učeniu sa cudzích jazykov.

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/js-po/2019_edj, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 1. 10. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024