ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER 2019

25. 09. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Odborná mobilitná stáž žiakov Strednej priemyselnej školy v Snine v zahraničí – Škola a prax

Školstvo

Jesenné mesiace sú v Strednej priemyselnej škole v Snine spojené aj s implementáciou odborných mobilitných stáží žiakov v rámci ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER pre odborné vzdelávanie. S realizáciou aktivít projektu Škola a prax sa začalo už v júni počas prípravnej fázy, kedy naplno začal pracovať projektový tím, prebiehal výber účastníkov projektu, komunikácia s prijímajúcimi partnermi, príprava podkladov k verejnému obstarávaniu na dopravu, poistenie, zabezpečenie ubytovania, písomnosti a oboznámenie žiakov a zamestnancov školy s cieľmi projektu.

Fáza realizácie sa naplno rozvinula po nástupe žiakov do školy, kedy začala pedagogická a kulturálna príprava a po nej nasledovali administratívne procedúry. Po ich ukončení už boli žiaci pripravení na mobilitné stáže, ktoré sú v dvoch turnusoch:

  • v prvom turnuse, 29. septembra 2019, vycestuje 21 žiakov zo študijných odborov technika a prevádzka dopravy, strojárstvo a elektrotechnika do mesta Písek (Česká republika) a 10 žiakov zo študijného odboru strojárstvo do mesta České Budějovice (Česká republika) a súčasne zo študijných odborov strojárstvo a elektrotechnika 10 žiakov do mesta Jena (Nemecko).
  • v druhom turnuse sa dvojtýždňové mobility pre žiakov zo študijného odboru technické lýceum začnú 6. októbra a 20 žiakov po prvýkrát vycestuje do mesta Dublin (Írsko).

Projekt je pripravený, dokumenty podpísané, firmy sa zaviazali k dodržiavaniu podmienok stáží podľa záväzkov ECVET, tak už len veríme, že plánované odborné kompetencie žiaci podľa vopred pripraveného harmonogramu aj nadobudnú.

Hlavným cieľom projektu je prepojenie teoretického štúdia žiakov v škole s praktickou činnosťou vo firmách a pridanou hodnotou stáží je rozvíjanie IKT technológií a jazykových odborných kompetencií. Stáže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a nadväzujú na teoretické odborné predmety. Náklady na mobilitnú stáž sú hradené z prostriedkov Európskej únie. Okrem mobilitných stáží žiakov je súčasťou projektu aj realizácia odbornej prípravy zamestnancov v zahraničí, počas ktorej vycestujú na odbornú stáž aj 3 zamestnanci do partnerských firiem v zahraničí.

***

Ing. Michal Roman
manažér projektu

V Prešove 25. 9. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024