ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER 2019

25. 09. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

Odborná mobilitná stáž žiakov Strednej priemyselnej školy v Snine v zahraničí – Škola a prax

Školstvo

Jesenné mesiace sú v Strednej priemyselnej škole v Snine spojené aj s implementáciou odborných mobilitných stáží žiakov v rámci ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER pre odborné vzdelávanie. S realizáciou aktivít projektu Škola a prax sa začalo už v júni počas prípravnej fázy, kedy naplno začal pracovať projektový tím, prebiehal výber účastníkov projektu, komunikácia s prijímajúcimi partnermi, príprava podkladov k verejnému obstarávaniu na dopravu, poistenie, zabezpečenie ubytovania, písomnosti a oboznámenie žiakov a zamestnancov školy s cieľmi projektu.

Fáza realizácie sa naplno rozvinula po nástupe žiakov do školy, kedy začala pedagogická a kulturálna príprava a po nej nasledovali administratívne procedúry. Po ich ukončení už boli žiaci pripravení na mobilitné stáže, ktoré sú v dvoch turnusoch:

  • v prvom turnuse, 29. septembra 2019, vycestuje 21 žiakov zo študijných odborov technika a prevádzka dopravy, strojárstvo a elektrotechnika do mesta Písek (Česká republika) a 10 žiakov zo študijného odboru strojárstvo do mesta České Budějovice (Česká republika) a súčasne zo študijných odborov strojárstvo a elektrotechnika 10 žiakov do mesta Jena (Nemecko).
  • v druhom turnuse sa dvojtýždňové mobility pre žiakov zo študijného odboru technické lýceum začnú 6. októbra a 20 žiakov po prvýkrát vycestuje do mesta Dublin (Írsko).

Projekt je pripravený, dokumenty podpísané, firmy sa zaviazali k dodržiavaniu podmienok stáží podľa záväzkov ECVET, tak už len veríme, že plánované odborné kompetencie žiaci podľa vopred pripraveného harmonogramu aj nadobudnú.

Hlavným cieľom projektu je prepojenie teoretického štúdia žiakov v škole s praktickou činnosťou vo firmách a pridanou hodnotou stáží je rozvíjanie IKT technológií a jazykových odborných kompetencií. Stáže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a nadväzujú na teoretické odborné predmety. Náklady na mobilitnú stáž sú hradené z prostriedkov Európskej únie. Okrem mobilitných stáží žiakov je súčasťou projektu aj realizácia odbornej prípravy zamestnancov v zahraničí, počas ktorej vycestujú na odbornú stáž aj 3 zamestnanci do partnerských firiem v zahraničí.

***

Ing. Michal Roman
manažér projektu

V Prešove 25. 9. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024