Erasmus+ 2019 pre SOŠ technickú v Humennom

6. 05. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Trojtýždňová pracovná stáž pre študentov zo SOŠ technickej v Humennom

Školstvo

Tohto roku sa na Strednej odbornej škole technickej v Humennom uskutočnil už štvrtý ročník odbornej stáže študentov v zahraničí v rámci projektu Erasmus+.

Študenti absolvovali skoro trojtýždňovú pracovnú stáž v takomto zložení:

  • 20 študentov zo študijných odborov Mechanik elektrotechnik a Elektrotechnika bolo vo firme ENERGOROZVODY, s.r.o. v meste Javorník v Českej republike,
  • 8 študentov zo štúdijného odboru Mechanik strojov a zariadení bolo vo firme APROMA, a.s. v meste Ostrava v Českej republike,
  • 8 študentov zo štúdijného odboru Mechanik strojov a zariadení boli vo firme ARMATURY Group, a.s. v meste Dolní Benešov v Českej republike,
  • 4 študenti zo štúdijného odboru Mechanik strojov a zariadení boli vo firme TAWESCO, s.r.o. v meste Kopřivnice v Českej republike,
  • 4 študenti zo štúdijného odboru Mechanik strojov a zariadení boli vo firme TATRA Metalurgie, a.s. v meste Kopřivnice v Českej republike.

Navyše sme v tomto ročníku mali aj dvoch študentov – absolventov odboru Elektrotechnika na dlhodobej stáži ErasmusPRO v trvaní 8 mesiacov vo firme AiNeuron, s.r.o. v meste Havířov v Českej republike.

Prax nadväzovala na teoretické vedomosti, ktoré  žiaci nadobudli v domácej krajine.  Pod odborným vedením svojich tútorov žiaci  prenášali svoje teoretické vedomosti do praxe. Každodennou komunikáciou v cudzom jazyku si zdokonalili svoje jazykové znalosti. Všetci žiaci mali v rámci pracovnej stáže zabezpečené ubytovanie, stravu, dopravu i poistenie. Sprevádzajúce osoby (Ing. R. Juhás, Ing. M. Krupa a Ing. J. Žinčák) im zároveň vykonávali aj monitoring.

Za úspešné absolvovanie odbornej stáže získali CERTIFIKÁT O ABSOLVOVANÍ PRAXE a EUROPASS MOBILITY, ktorý zlepšuje transparentnosť kvalifikácií a mobilitu študentov a pracovníkov na európskom pracovnom trhu.

***

Ing. Stanislav Onderišin
riaditeľ školy

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sos_tech_he/2019_erasmus, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 6. 5. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024