Erasmus+ 2019 pre SOŠ technickú v Humennom

6. 05. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

Trojtýždňová pracovná stáž pre študentov zo SOŠ technickej v Humennom

Školstvo

Tohto roku sa na Strednej odbornej škole technickej v Humennom uskutočnil už štvrtý ročník odbornej stáže študentov v zahraničí v rámci projektu Erasmus+.

Študenti absolvovali skoro trojtýždňovú pracovnú stáž v takomto zložení:

  • 20 študentov zo študijných odborov Mechanik elektrotechnik a Elektrotechnika bolo vo firme ENERGOROZVODY, s.r.o. v meste Javorník v Českej republike,
  • 8 študentov zo štúdijného odboru Mechanik strojov a zariadení bolo vo firme APROMA, a.s. v meste Ostrava v Českej republike,
  • 8 študentov zo štúdijného odboru Mechanik strojov a zariadení boli vo firme ARMATURY Group, a.s. v meste Dolní Benešov v Českej republike,
  • 4 študenti zo štúdijného odboru Mechanik strojov a zariadení boli vo firme TAWESCO, s.r.o. v meste Kopřivnice v Českej republike,
  • 4 študenti zo štúdijného odboru Mechanik strojov a zariadení boli vo firme TATRA Metalurgie, a.s. v meste Kopřivnice v Českej republike.

Navyše sme v tomto ročníku mali aj dvoch študentov – absolventov odboru Elektrotechnika na dlhodobej stáži ErasmusPRO v trvaní 8 mesiacov vo firme AiNeuron, s.r.o. v meste Havířov v Českej republike.

Prax nadväzovala na teoretické vedomosti, ktoré  žiaci nadobudli v domácej krajine.  Pod odborným vedením svojich tútorov žiaci  prenášali svoje teoretické vedomosti do praxe. Každodennou komunikáciou v cudzom jazyku si zdokonalili svoje jazykové znalosti. Všetci žiaci mali v rámci pracovnej stáže zabezpečené ubytovanie, stravu, dopravu i poistenie. Sprevádzajúce osoby (Ing. R. Juhás, Ing. M. Krupa a Ing. J. Žinčák) im zároveň vykonávali aj monitoring.

Za úspešné absolvovanie odbornej stáže získali CERTIFIKÁT O ABSOLVOVANÍ PRAXE a EUROPASS MOBILITY, ktorý zlepšuje transparentnosť kvalifikácií a mobilitu študentov a pracovníkov na európskom pracovnom trhu.

***

Ing. Stanislav Onderišin
riaditeľ školy

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sos_tech_he/2019_erasmus, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 6. 5. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024