Efektívnejšie čerpanie eurofondov aj vďaka členstvu v Karpatskom euroregióne

3. 07. 2024 Aktuality – aktuálne Aktuality 2024
Prešovský samosprávny kraj (PSK) vstúpil do združenia Karpatský euroregión. Zaradil sa tak medzi deväťdesiatku samospráv, ktoré aktuálne cezhraničný subjekt združuje, z toho 15 je z územia PSK. Členstvo v združení umožní kraju podieľať sa na výmene tých najlepších informácií a skúseností partnerov v implementácii cezhraničných projektov najmä v oblasti cestovného ruchu. Cieľom je v blízkej budúcnosti zriadiť kanceláriu Euroregiónu aj v Prešove.
Karpatský euroregión

Sieťovanie partnerov, výmena informácií a skúseností z praxe pri realizácii cezhraničných projektov. To sú hlavné benefity členov Karpatského euroregiónu, ku ktorým sa aktuálne pripojil aj Prešovský samosprávny kraj. Vstup do združenia odobrili krajskí poslanci na svojom júnovom zasadnutí. Kraj si od členstva v cezhraničnom subjekte sľubuje aj efektívnejšie čerpanie eurofondov v rámci programov Interreg Poľsko – Slovensko a Interreg Next.

Karpatský euroregión vznikol v roku 1993 podpisom regionálnych úradov prihraničných oblastí Poľska, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. V súčasnosti združuje približne 90 samospráv, z toho 71 na úrovni okresov, miest a obcí. V rámci PSK je jeho členmi šesť miest, konkrétne Snina, Veľký Šariš, Stropkov, Bardejov, Medzilaborce a Spišské Podhradie a tiež deväť obcí – Holčíkovce, Nižná Jedľová, Fulianka, Malcov, Nižná Polianka, Zemplínske Hámre, Malá Domaša, Stakčín a Malý Šariš.

Od júna 2024 sa súčasťou cezhraničného subjektu so sídlom v Rzeszowe za členský príspevok, ktorý pre všetkých členov predstavuje jednu desaťtisícinu bežného rozpočtu žiadateľa, stal aj PSK. Tieto prostriedky sa v zmysle dohody použijú na zriadenie a fungovanie prevádzky kancelárie Euroregiónu v Prešove, vďaka čomu sa budú budovať personálne kapacity aj na Slovensku.

Politika ZKE je do roku 2030 založená na stratégii Karpatský horizont 2030, pričom jeho najdôležitejším projektom je okrem vytvárania efektívnych štruktúr spolupráce vytváranie značky karpatskej značky „Carpathia“ a založenie observatória turistiky v Karpatoch. Združenie by malo v aktuálnom programovacom období 2021-2027 zodpovedať tiež za správu fondu mikroprojektov programu Interreg v rámci priority Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie. Aj naďalej tak bude môcť spolufinancovať slovensko-poľské cezhraničné projekty zamerané na rozvoj turistiky až do výšky 80-tisíc eur.

S Karpatským euroregiónom súvisí aj vytváranie cezhraničných funkčných oblastí, v rámci ktorých bude možné financovať projekty cez tzv. cezhraničné územné investície a na ktoré sú vyčlenené ďalšie financie. Pripravia sa takzvané produktové balíčky daného regiónu, vďaka čomu sa nasmeruje cestovný ruch za plne komerčným využitím.

Združenie plní funkciu koordinátora Karpatskej platformy trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a predstavuje dôležitý politický mandát pre rôzne medzinárodné aktivity na území Karpát.

V Prešove 3. 7. 2024 | Oddelenie komunikácie

Aktualizované: 3. 7. 2024

Najčítanejšie správy

Výberové konanie - riaditeľ/-ka Centra podpory PSK
15. 7. 2024
Novinky v nákupe cestovného zrýchlia cestovanie na východe Slovenska
15. 7. 2024
Učiteľ/ka fyziky a chémie, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
15. 7. 2024
Učiteľ/ka anglického jazyka, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
15. 7. 2024
Kraj pokračuje v rekonštrukciách ciest i mostov
11. 7. 2024
Učiteľ/ka matematiky, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
11. 7. 2024