Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie

Prešovský samosprávny kraj v zmysle zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 587/2004) schvaľuje ordinačné hodiny ambulanciám na území Prešovského kraja. 

Ordinačné hodiny ambulancie – doba vymedzená a určená na poskytovanie ambulantnej starostlivosti, ktorú schvaľuje PSK na základe písomnej žiadosti predloženej Úradu PSK (lekárovi samosprávneho kraja) za predpokladu, že žiadateľ poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť na území PSK a žiadateľ je držiteľ povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

V zmysle zákona 578/2004 musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti umiestniť ordinačné hodiny (schválené a potvrdené samosprávnym krajom) na viditeľnom mieste, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť a aj dodržiavať.

Poplatky

Za uvedenú službu sa neúčtujú žiadne poplatky.

Register zdravotníckych zariadení (RZZ)

Momentálne je RZZ v pilotnej prevádzke a z uvedeného dôvodu nie je vyhľadávanie a zobrazeovanie finkčné. V najbližšej dobe bude možné v registri zdravotných zariadení zobrazovanie, filtrovanie a vyhľadávanie údajov.  V tabuľke budú zobrazené detailnejšie údaje o zdravotníckom zariadení (vrátane mapového zobrazenia). Vyhľadávanie a fitlrovanie údajov bude možné podľa zvolených kritérií – číslo povolenia, typ pracoviska, špecializácie, mesta či okresu.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom –  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Podanie

Podanie možno podať  klasickým spôsobom (prostredníctvom pošty, e-mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch)  alebo  elektronicky – elektronickým podaním pomocou elektronického formulára. Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK vyplnením príslušného elektronického formulára – žiadosť o schválenie prevádzkového času alebo doplnenie podania.

Publikované: 16. 12. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023