Informovanie o zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach a poliklinikách)

Služba sprístupňuje občanom informácie z registra zdravotníckych zariadení. Umožňuje vyhľadávanie a prehliadanie informácií v textovej forme, ako aj v grafickej (mapovej) podobe.

Zoznam zdravotníckych zariadení v PSK

Priestorové zobrazenie

  • Zobrazenie na mape – grafické zobrazenie zdravotníckych zariadení (nemocnice a polikliniky) v Prešovskom kraji  na mape

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom –  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formuláraVšeobecné elektronické podanie.

 

Publikované: 16. 12. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023