Informovanie o pohotovostných službách v lekárňach

Prešovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy organizuje poskytovanie pohotovostných služieb vo verejných lekárňach na území Prešovského kraja. 

Služba umožňuje občanovi nájsť otvorené pohotovosti lekární v okolí v rámci Prešovského kraja.

Vyhľadávanie pohotovostných lekární v PSK

Filter pre vyhľadávanie nie je momentálne funkčný. Po overení údajov v pilotnej prevádzke, budú požadované údaje postupne spustené.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom –  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára – Všeobecné elektronické podanie.

Publikované: 16. 12. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023