Informovanie o lekárskej službe prvej pomoci

Presšovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy poskytuje informácie o lekárskej službe prvej pomoci v Prešovskom kraji.

Zoznam zariadení s poskytovaním lekárskej služby prvej pomoci v PSK

Register zdravotníckych zariadení s LSPP (RZZ) – poskytuje údaje pre zobrazenie zoznamu a detailných informácií o zdravotníckych zariadeniach.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom –  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formuláraVšeobecné elektronické podanie.

tak urobiť prostredníctvom elektronického formuláraVšeobecné elektronické podanie.

Publikované: 16. 12. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023