UNESCO pamiatky

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization = Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru)

Do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO môže byť zapísané pôvodné výnimočné dielo univerzálnej hodnoty jedinečné svojou architektúrou, stavebnou technológiou, mestského alebo krajinného charakteru, ktoré reprezentuje vieru, kultúrnu tradíciu či spolupôsobenie človeka a prírody. Objekty navrhnuté na zápis posudzujú odborníci (ICOMOS), ktorí návrh porovnávajú s objektmi zapísanými, navrhnutými alebo nenavrhnutými  podobného charakteru a pri výbere zohľadňujú aj možné ohrozenie a schopnosť ochrániť objekt v budúcnosti.

Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO obsahuje 878 položiek, z toho 679 kultúrnych, 174 prírodných a 25 zmiešaných lokalít v 145 štátoch celého sveta.

Do Zoznamu bolo zo Slovenska doteraz zaradených sedem lokalít. Na území Prešovského kraja sa nachádzajú štyri lokality s viacerými objektmi.

Mapa  UNESCO pamiatok v PSK

Legenda: 1 – Kežmarok, 2 – Hervartov, 3 – Bardejov, 4 -Ladomírová, 5 – Bodružal, 6 -Havešová, 7 – Stužica, 8 – Rožok, 9 – Kyjjovský prales, 10 – Spišský hrad, 11 – Spišské Podhradie, 12 – Žehra, 13 – Spišská Kapitula

Kultúrne dedičstvo UNESCO

Prírodné dedičstvo UNESCO

zdroj: MK SR (http://www.culture.gov.sk/zahranicna-spolupraca-/unesco)

Publikované: 17. 5. 2023

Aktualizované: 17. 5. 2023