Pamiatkové zaujímavosti

Karpatská drevená cesta 

Karpatská drevená cesta je zaujímavá turisticka atrakcia. Ponúka viac ako 300 km výnimočného putovania drevenou sakrálnou ľudovou architektúrou slovensko-poľského pohraničia (unikátne drevené sakrálne objekty v celej Európe).

Karpatské drevené kostolíky a cerkvy patria medzi výnimočné skvosty Slovenska. Karpatská drevená cesta označuje smerovanie k jednotlivým dreveným kostolíkom. V okrese Svidník sa nachádza 17 drevených chrámov, z ktorých desať patrí do súboru 27 drevených kostolíkov zapísaných ako národná kultúrna pamiatka.

Krypta vojakov I. svetovej vojny v Osadnom

Unikátna pamiatka – krypta 1025 vojakov z 1. svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom. Krypta je jediná svojho druhu na Slovensku.

Publikované: 25. 4. 2012

Aktualizované: 13. 2. 2024