Tatranský národný park

(1229 hlasov)

Najstarší národný park na Slovensku bol vyhlásený 1. 1. 1949. Tvorí ho najvyššia horská skupina v karpatskom oblúku.

Najvyšším vrcholom je Gerlachovský štít – 2 655 m n. m..

Tatranský národný park (TANAP) sa člení na dva základné podcelky:

Národný park zaberá rozlohu 73800 ha (hektárov) a jeho ochranné pásmo je 30 703 ha.

Ročne navštívi TANAP takmer päť miliónov návštevníkov. Najviac navštevované miesta sú

Sieť turistických chodníkov má dĺžku cca 600 km.

Spolu s poľským národným parkom sú Tatry od roku 1993 biosférickou rezerváciou UNESCO.

Typickou súčasťou Tatier sú horské jazerá – plesá, ktoré sú pozostatkom ľadových dôb. Vo Vysokých Tatrách je viac ako 170 plies. Medzi najväčšie plesá v TANAPe patria

Na vápencové časti Tatier sú viazané krasové javy, ako priepasti a jaskyne. Z početných jaskýň je sprírstupnená len Beliasnka jaskyňa (dĺžka vyše 1000 m).

vodopádov je najvyšší Kmeťov vodopád.

Takmer dve tretiny územia národného parku pokrývajú lesy, prevažne smrekové a jedľovo-smrekové. Je tu taktiež sústredené množstvo chránených vzácnych a ohrozených rastlinných druhov. Medzi najtypickejšie živočíchy tatier patria

(z publikácie Sedem divov Prešovského samosprávneho kraja) 

Vydal: Prešovský samosprávny kraj,  Text: Ing. D. Guziová

Publikované: 16. 6. 2010

Aktualizované: 13. 2. 2024