Súbor drevených kostolíkov

(1 013 hlasov)

Na území dnešného Prešovského kraja od stredoveku spolunažívali veriaci viacerých etnických skupín a kresťanských konfesií. Okrem židov, rímskokatolíckych veriacich, či pravoslávnych, tu žili aj protestanti evanjelického vyznania a o niečo neskôr aj gréckokatolícki veriaci.

Cez severovýchodné územie Prešovského kraja prechádza dodnes pomyselná deliaca čiara medzi západnou rímskou a východnou byzantskou cirkvou. To malo veľký vplyv na výstavbu sakrálnych stavieb typických pre jednotlivé vierovyznania.

Keďže najprístupnejším stavebným materiálom bolo v minulosti pre ľudí z dedín drevo, vytvárali si z neho nielen jednoduché obytné domy a hospodárske prístrešky, ale aj honosné sakrálne stavby. Na východe Slovenska sa nachádza vyše 50 drevených chrámov, z ktorých 28 bolo v roku 1958 a 1985 vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatkuZ toho v Prešovskom kraji je ich 26. Rozmiestnené sú hlavne v okresoch Svidník, Snina, Stropkov a Bardejov.

V roku 2008 boli štyri z nich zapísané medzi svetové kultúrne pamiatky UNESCO:

Práve tieto kostolíky splnili prísne podmienky UNESCO, medzi ktorými boli kritéria ako: autenticita, to, či slúži objekt svojmu účelu, či je stavba na pôvodnom mieste, v akom stave je jeho vnútorné zariadenie, či nedošlo k narušeniu integrity pamiatky dostavbami a mladšími úpravami, ako aj zastúpenie rôznych vierovyznaní.

(z publikácie Sedem divov Prešovského samosprávneho kraja) 

Vydal: Prešovský samosprávny kraj,  Text: Ing. D. Guziová

Publikované: 16. 6. 2010

Aktualizované: 13. 2. 2024