Oltár Majstra Pavla z Levoče

(1 119 hlasov)

Najvýznamnejšou a jedinečnou pamiatkou mesta Levoča je Chrám svätého Jakuba so svojimi 11 gotickými a renesančnými krídlovými oltármi, vrátane najvyššieho dreveného gotického oltára na svete.

Zbierkou dvanástich gotických oltárov vlastnej proveniencie, stojacich zväčša na pôvodných miestach, sa môže v Európe pochváliť len Levoča a Bardejov.

Unikátny neskorogotický oltár Panny Márie a sv. Jakuba Apoštola, bol zhotovený v dielni Majstra Pavla z Levoče v rokoch 1507 – 1518. Je z lipového dreva a jeho výška je 18,62 m a šírka 6,2 m. Zapĺňa priestor svätyne od podlahy až po klenbu.

Celý je komponovaný podľa sústavy kružníc a trojuholníkov, a preto pôsobí neobyčajne vyvážene. Každá vec má svoje presne určené miesto. Hlavné sochy v oltárnej skrini predstavujú Madonu s dieťaťom v náručí, stojacu na polmesiaci s hlavou démona, sv. Jakuba a sv. Jána, už v nebi.

Vážnosť postavenia sôch zdôrazňujú ich rozmery. Madona je vysoká 2,47 m, sv. Jakub 2,32 ma sv. Ján 2,30 m. Tieto obrovské sochy sú vytvorené vždy z jedného kusa lipového dreva. Predela oltára predstavuje Poslednú večeru v okamihu, keď Kristus prednáša tragické slová: „Jeden z vás ma zradí“.

Krídla oltára sú z prednej strany zdobené reliéfmi, zo zadnej tabuľovými maľbami. Pretože si výška klenby svätyne vyžadovala vyššiu skriňu, ktorú by nemohli sochy zaplniť, Majster Pavol nadstavec oltára zaplnil bohatými fiálami, vimperkami a baldachýnmi, v ktorých sú malé sošky cirkevných otcov.

Je takmer neuveriteľné, že také obrovské dielo, vyhotovené z horľavého a škodcami ľahko napadnuteľného dreva, prežilo na svojom mieste 500 rokov. Pritom viackrát horel aj kostol, neraz ho ohrozovali vojny a povstania a vážne ho poškodil črvotoč. Oltár bol opravovaný v rokoch 1654, 1752 a 1861. Črvotoč ho v priebehu rokov narušil tak, že hrozilo jeho zrútenie. Preto ho dal štát v rokoch 1951 – 1954 reštaurovať.

(z publikácie Sedem divov Prešovského samosprávneho kraja) 

Vydal: Prešovský samosprávny kraj,  Text: Ing. D. Guziová.

Publikované: 16. 6. 2010

Aktualizované: 13. 2. 2024