Historické centrum Bardejova

(1451 hlasov)

Bardejov patrí k najkrajším mestám na Slovensku.

Najstaršia písomná správa o meste pochádza z roku 1241. V roku 1376 ho kráľ Ľudovít I. povýšil na slobodné kráľovské mesto.

Pôvodne slovanskú osadu založenú na obchodnej ceste do Poľska v 13. a 14. storočí dosídlili nemeckí kolonisti zo Sliezska. V okolí mesta nemeckí osadníci ťažili striebro a zlato.

Na prelome 14. a 15. storočia vyniesla mesto na vrchol slávy a bohatstva obratnosť bardejovských kupcov a rozvoj remeselnej výroby. Bezpečnosť obchodu, remesiel a nezávislosť mesta zaručovalo mestské opevnenie nedobytnými bránami, mohutnými baštami a vodnými priekopami.

Pevnostný systém Bardejova patril v stredoveku k najdokonalejším mestským opevneniam. Z pôvodných 23 bášt sa zachovalo 11 a 9 bolo dodatočne obnovených. Zo štyroch vstupných  brán opevnenia ostali dve.

Osobitnú pozornosť upúta obdĺžnikové námestie lemované z troch strán zreštaurovanými meštianskymi domami s typickými vysokými štítmi.

FOTO: Jano Štovka

Uprostred námestia sa nachádza renesančná mestská radnica zo 16. storočia a severnú stranu uzatvára gotická Bazilika minor sv. Egídia zo 14. storočia .

FOTO: Jano Štovka

Bazilika z architektonického hľadiska patrí medzi najvýznamnejšie národné pamiatky na Slovensku. Jej 11 gotických krídlových oltárov s tabuľkovými maľbami patrí k európskym unikátom.

V roku 1986 bola Bardejovu za záchranu pamiatok udelená Európska cena – Zlatá medaila ICOMOS a v roku 2000 sa mesto ocitlo na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

(z publikácie Sedem divov Prešovského samosprávneho kraja) 

Vydal: Prešovský samosprávny kraj,  Text: Ing. D. Guziová

Publikované: 15. 6. 2010

Aktualizované: 13. 2. 2024