Z histórie samosprávy

Z histórie Prešovského samosprávneho kraja

Regionálna samospráva

  • 4. júla 2001Zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov Národná rada SR schválila zriadenie ôsmich vyšších územných celkov. Týmto zákonom bol zriadený Prešovský samosprávny kraj so sídlom v Prešove ako právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom, vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.
  • 1. decembra 2001Historicky prvé voľby do vyšších územných celkov. Prvým predsedom PSK sa stal MUDr. Peter Chudík. Do Zastupiteľstva PSK bolo zvolených 60 poslancov z 13 okresov.
  • 20. decembra 2001 – Zložením slávnostného sľubu sa oficiálne svojej funkcie ujal predseda PSK Peter Chudík a potom aj všetkých 60 prvých zvolených členov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.
  • 22. mája 2003Otvorenie regionálneho zastúpenia PSK v Bruseli.
  • 21. decembra 2004PSK po prvýkrát udelil oficiálne ocenenia kraja – Cena PSK a Cena predsedu PSK.
  • 26. novembra 2005Druhé voľby županaposlancov regionálnej samosprávy. Počet poslancov sa zvýšil zo 60 na 62 (v obvodoch Svidník a Levoča). V druhom kole volieb bol za predsedu zvolený MUDr. Peter Chudík.
  • 14. novembra 2009Tretie voľby predsedu PSKposlancov krajského parlamentu. Obyvatelia zvolili 62 poslancov. V druhom kole voľby predsedu PSK sa víťazom stal MUDr. Peter Chudík.
  • 29. marca 2010 Otvorenie detašovaného pracoviska PSK v Poprade.
  • 9. novembra 2013 – Štvrté voľby regionálnej samosprávy. Obyvatelia zvolili 62 poslancov krajského parlamentu. V prvom kole voľby predsedu PSK sa víťazom stal MUDr. Peter Chudík.
  • 4. november 2017 – za predsedu PSK bol zvolený Milan Majerský.

10 rokov v jednotlivých oblastiach samosprávy

 

Publikované: 19. 10. 2018

Aktualizované: 6. 6. 2023