Voľby do orgánov samosprávy 2022

29. október 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. 

Voľby sa konali

29. 10. 2022 od 07.00 h do 20.00 h. 

Výsledky volieb

Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov 

Zápisnica volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja o výsledku volieb do orgánov samosprávneho kraja konaných 29. októbra 2022 (PDF 1,76 MB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam kandidátov na predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Zoznam kandidátov na poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Vzdanie sa kandidatúry

 Zoznam kandidátov pre voľby PREDSEDU Prešovského samosprávneho kraja, ktorí sa vzdali kandidatúry

Sídlo Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja

Informácie o činnosti Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja poskytuje predseda volebnej komisie samosprávneho kraja.

Predseda volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja

Ing. Richard Jánoš

Informácie Volebnej komisie PSK

Zasadnutia a zápisnice Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja

Informácie Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja

Zapisovateľka Volebnej komisie  PSK

JUDr. Mária Lukačíková, email: maria.lukacikova@psk.sk

Volebné obvody 

Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, ako sa má v nich voliť, o sídle Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v roku 2022

Obvodné volebné komisie

Informácie o kreovaní obvodových volebných komisií

Kontakty na zapisovateľov obvodných volených komisií

 

Publikované: 30. 10. 2022

Aktualizované: 25. 9. 2023