Okres Vranov nad Topľou

Prešovský kraj – okres Vranov nad Topľou

  • Základné údaje
  • Mapa okresu
  • Doplňujúce údaje
  • Mestá a obce
  • Súvisiace odkazy 
  • Mailové kontakty na starostov obcí (primátorov miest)

Základné údaje 

Základné štatistické údaje o okrese Bardejov k 31.12.2018 (zdroj: Štatistický úrad SR):

Rozloha územia okresu v km2: 769

Erb okresného mesta Vranov nad Topľou

 

Počet obyvateľov okresu: 80 692  
Hustota zaľudnenia (osoba na km2): 104,84  
Počet obcí okresu: 68  
Počet miest okresu (z celkového počtu obcí): 2  
Sídlo okresu (okresné mesto): Vranov n/T (cestná vzdialenosť: od Prešova – 46 km; od Bratislavy – 441 km)  
Index ekonomického zaťaženia osôb (%): 47,01  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 0-14 rokov (%): 19,02  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 15-64 rokov (%): 68,02  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 65 rokov a viac (%): 12,96  
Priemerný vek obyvateľa (roky): 37,64  

 

Okres Vranov nad Topľou sa rozprestiera na Vranovskej pahorkatine, v nive riek Ondava a Topľa. K najstarším slovanským sídliskám v okrese patria zvyšky obydlí v miestnej časti Vranova datované do 7. storočia. Na začiatku 15. storočia boli mestu udelené mestské práva.

Najcennejšou historickou pamiatkou mesta je neskorogotický rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie zbarokizovaný po roku 1735. V roku 1831 bol Vranov centrom sedliackeho protifeudálneho povstania.

História regiónu bola úzko spätá s dejinami hradu Čičava, mesto patrilo k tomuto hradnému panstvu. Prvá písomná zmienka o hrade Čičava pochádza z roku 1270, postupne sa na ňom vystriedali viaceré významné zemianske rody. Na hrade sa údajne konala i svadba legendárnej grófky Alžbety Báthoryovej.

Významnou technickou pamiatkou okresu je Hanušovský viadukt, postavený počas 2. svetovej vojny.

Mesto Vranov nad Topľou má výhodnú východiskovú polohu do viacerých turistických miest v okolí, predovšetkým do rekreačnej oblasti Domaša a Slanských vrchov.

V zmysle platnej legislatívy a analýz patrí okres Vranov nad Topľou k najmenej rozvinutým okresom v Prešovskom kraji.

Mapa okresu

Mapa okresu Vranov nad Topľou - klikni 


Doplňujúce údaje

Mestá a obce okresu

 

Publikované: 6. 6. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023