Okres Svidník

Prešovský kraj – okres Svidník

  • Základné údaje
  • Mapa okresu
  • Doplňujúce údaje
  • Mestá a obce
  • Súvisiace odkazy 
  • Mailové kontakty na starostov obcí (primátorov miest)

Základné údaje 

Základné štatistické údaje o okrese Svidník k 31.12.2018 (zdroj: Štatistický úrad SR):

Rozloha územia okresu v km2: 550

Erb okresného mesta Svidník

 

Počet obyvateľov okresu: 32 644  
Hustota zaľudnenia (osoba na km2): 59,54  
Počet obcí okresu: 68  
Počet miest okresu (z celkového počtu obcí): 2  
Sídlo okresu (okresné mesto): Svidník (cestná vzdialenosť: od Prešova – 55 km; od Bratislavy – 455 km)  
Index ekonomického zaťaženia osôb (%): 41,83  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 0-14 rokov (%): 14,88  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 15-64 rokov (%): 70,51  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 65 rokov a viac (%): 14,61  
Priemerný vek obyvateľa (roky): 40,34  

 

Okres Svidník sa rozprestiera v Ondavskej a Laboreckej vrchovine. Na severe hraničí s Poľskou republikou. Z obdobia spred 2000 rokov pred Kristom sa našli dôkazy o existencii takzvaného ľudu východoslovenských mohýl.

Mesto Svidník vzniklo v 13. storočí. V dnešných časoch tvorí prirodzené centrum celého okresu. V Svidníku bolo založené v roku 1956 Múzeum ukrajinskej kultúry, ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea. K múzeu patrí i skanzen ukrajinskej dediny.

Pokladom cestovného ruchu okresu Svidník sú drevené chrámy rozosiate po celom jeho území. V okrese je spolu 10 chrámov východného obradu. Jedným z najimpozantnejších je Chrám svätého Mikuláša v obci Bodružal. Má tri veže. Zrubová konštrukcia v tvare troch štvorcov rozostavených na jednej osi symbolizuje Svätú Trojicu. Chrám zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi v Ladomírovej bol postavený roku 1742. Súčasťou stavby je zvonica, cintorín a zrubová ohrada. Obidva chrámy sú od roku 2008 zaradené do zoznamu UNESCO. Krásu týchto stavieb dotvára i unikátna prírodná scenéria, v ktorej sú spravidla posadené.

Svidník a jeho okolie významne ovplyvnilo obdobie druhej svetovej vojny. Do pamäti národa sa zapísala najmä Karpatsko-duklianska vojenská operácia, ktorá viedla k oslobodeniu spod fašistického útlaku. Krvavé boje pripomína pamätník príslušníkov 1. československého armádneho zboru , súsošie ďakujúcej matky sovietskemu vojakovi za oslobodenie, aleja hrdinov Dukly, veža na hranici s Poľskom, pamätník pyrotechnikov a Vojenské prírodné múzeum na Dukle.

V zmysle platnej legislatívy a analýz patrí okres Svidník k najmenej rozvinutým okresom v Prešovskom kraji.

Mapa

Mapa okresu Svidník - klikni 

Doplňujúce údaje

Mestá a obce okresu

 

Publikované: 6. 6. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023