Okres Snina

Prešovský kraj – okres Snina

  • Základné údaje
  • Mapa okresu
  • Doplňujúce údaje
  • Mestá a obce
  • Súvisiace odkazy 
  • Mailové kontakty na starostov obcí (primátorov miest)

Základné údaje 

Základné štatistické údaje o okrese Snina k 31.12.2018 (zdroj: Štatistický úrad SR):

Rozloha územia okresu v km2: 805

Erb okresného mesta Snina

 

Počet obyvateľov okresu: 36 358  
Hustota zaľudnenia (osoba na km2): 45,34  
Počet obcí okresu: 34  
Počet miest okresu (z celkového počtu obcí):  
Sídlo okresu (okresné mesto): Snina (cestná vzdialenosť: od Prešova – 92 km; od Bratislavy – 487 km)  
Index ekonomického zaťaženia osôb (%): 40,43  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 0-14 rokov (%): 13,27  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 15-64 rokov (%): 71,21  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 65 rokov a viac (%): 15,52  
Priemerný vek obyvateľa (roky): 41,44  

 

Okres Snina je najvýchodnejším okresom Prešovského kraja.

Historicky spadá do regiónu Zemplín. Severnú hranicu okresu tvorí hranica s Poľskom, východnú hranica s Ukrajinou.

Mesto Snina je hospodárskym a administratívnym centrom regiónu, v ktorom žije približne 40 000 obyvateľov. Samotné mesto má vyše 21 000 obyvateľov.

K hlavným devízam z hľadiska cestovného ruchu v tomto regióne patria mnohé prírodné krásy. Národný park Poloniny je súčasťou medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty vyhlásenej organizáciou UNESCO na ochranu pralesných spoločenstiev. Jeho najvyšším vrchom je Kremenec, ktorý je súčasne trojhraničným bodom medzi Slovenskom, Poľskom a Ukrajinou. Karpatské bukové pralesy (Stužica, Havešová, Rožok a Kyjovský prales) boli v roku 2007 zapísané do zoznamu UNESCO.

V okrese Snina sa nachádza päť unikátnych drevených chrámov východného obradu – Uličské Krivé, Topoľa, Ruský Potok, Kalná Roztoka a Hrabová Roztoka.

Na hornom toku Cirochy bol vybudovaný rezervoár pitnej vody – nádrž Starina, ktorá zásobuje časť východného Slovenska.

Mapa okresu

Mapa okresu Snina - klikni

Doplňujúce údaje

Mestá a obce okresu

 

Publikované: 6. 6. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023