Okres Sabinov

Prešovský kraj – okres Sabinov

  • Základné údaje
  • Mapa okresu
  • Doplňujúce údaje
  • Mestá a obce
  • Súvisiace odkazy 
  • Mailové kontakty na starostov obcí (primátorov miest)

Základné údaje

Základné štatistické údaje o okrese Sabinov k 31.12.2018 (zdroj: Štatistický úrad SR):

Rozloha územia okresu v km2: 545

Erb okresného mesta Sabinov

 

Počet obyvateľov okresu: 60 378  
Hustota zaľudnenia (osoba na km2): 110,34  
Počet obcí okresu: 43  
Počet miest okresu (z celkového počtu obcí): 2  
Sídlo okresu (okresné mesto): Sabinov (cestná vzdialenosť: od Prešova – 17 km; od Bratislavy – 397 km)  
Index ekonomického zaťaženia osôb (%): 51,14  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 0-14 rokov (%): 21,99  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 15-64 rokov (%): 66,16  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 65 rokov a viac (%): 11,85  
Priemerný vek obyvateľa (roky): 35,52  

 

Sabinovský okres leží v srdci Prešovského kraja.

Jeho administratívne centrum, mesto Sabinov, bolo už 13. storočí vyspelou kráľovskou dŕžavou.

Prvá písomná zmienka o meste na brehu Torysy pochádza z roku 1248. Spolu s Prešovom získal Sabinov v roku 1299 mestské výsady. V 15. storočí sa stal súčasťou združenia piatich východoslovenských miest – Pentapolitana. Postavenie mesta navonok zdôrazňovali hradby pochádzajúce z 15. a 16. storočia, z ktorých sa dodnes zachoval súvislý pás.Svetskou dominantou mesta je radnica.

Najstaršou architektonickou pamiatkou je gotický kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi.

V okrese sa nachádza niekoľko zrúcanín hradov, ktoré v stredoveku ochraňovali obchodné cesty. Najvýznamnejšími sú Kamenický a Hanigovský hrad.

Centrom celoročnej rekreácie sa stalo stredisko Drienica – Lysá.

V zmysle platnej legislatívy a analýz patrí okres Sabinov k najmenej rozvinutým okresom v Prešovskom kraji.

Mapa okresu

Mapa okresu Sabinov - klikni 

Doplňujúce údaje

Mestá a obce okresu

 

Publikované: 6. 6. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023