Okres Prešov

Prešovský kraj – okres Prešov

  • Základné údaje
  • Mapa okresu
  • Doplňujúce údaje
  • Mestá a obce
  • Súvisiace odkazy 
  • Mailové kontakty na starostov obcí (primátorov miest)

Základné údaje

Základné štatistické údaje o okrese Prešov k 31.12.2018 (zdroj: Štatistický úrad SR):

Rozloha územia okresu v km2: 934

Erb okresného mesta Prešov

 

Počet obyvateľov okresu: 175 038  
Hustota zaľudnenia (osoba na km2): 187,01  
Počet obcí okresu: 91  
Počet miest okresu (z celkového počtu obcí): 2  
Sídlo okresu (okresné mesto): Prešov (cestná vzdialenosť: od Bratislavy – 395 km)  
Index ekonomického zaťaženia osôb (%): 47,47  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 0-14 rokov (%): 17,87  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 15-64 rokov (%): 67,81  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 65 rokov a viac (%): 14,32  
Priemerný vek obyvateľa (roky): 39,10Prešovský okres je najväčší a najhustejšie zaľudnený okres v celom Prešovskom kraji.

Zo severu a severovýchodu ho lemujú pohoria Čergov a Ondavská vrchovina. Na juhovýchode sa čnejú Slanské vrchy a z južnej strany sa región otvára Košickou kotlinou. Osou prešovského okresu je rieka Torysa a jeho centrom už od dávnych čias – mesto Prešov. Je tretím najväčším mestom Slovenska, administratívnym centrom prešovského kraja, ako aj metropolou bývalej šarišskej župy.

Prešov návštevníkov okúzli najmä cennými historickými pamiatkami. Sakrálnou dominantou metropoly Šariša je Konkatedrála sv. Mikuláša postavená v 14. storočí v gotickom slohu. Prešov je významným cirkevným centrom. Je hlavným sídlom gréckokatolíckej arcidiecézy na Slovensku. Zároveň je sídlom Dištriktuálneho biskupského úradu pre východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Evanjelické kolégium z roku 1667 je architektonickým skvostom.

Medzi vyhľadávané miesta v regióne patria ruiny Šarišského, Kapušianskeho a Zbojníckeho hradu. Archeologické nálezy z hradného kopca Šarišského hradu dokazujú osídlenie už v paleolite.

Častým turistickým cieľom v okrese sú slávne Dubnícke opálové bane v Slanských vrchoch. Svetoznáme slovenské opály sa ťažili najmä koncom 19. storočia. Okrem jedinečnosti samotného produktu ťažby, zaujme návštevníkov baní i viacero technických pamiatok.

Ďalšou technickou zaujímavosťou okresu je Solivar pri Prešove – národná kultúrna pamiatka. Komplex zo 17. storočia patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.

Drevený gréckokatolícky Chrám sv. Lukáša trojpriestorového východného typu sa nachádza v katastri obce Brežany. Je jediný svojho druhu v okrese. Bol postavený v roku 1727 a obnovili ho v druhej polovici 18. storočia.

Čarovnú prírodu Slanských vrchov, alebo atrakcie ako ryžovanie zlata, si vychutnáte v rekreačnej oblasti Sigord.

 

Mapa okresu

 

Mapa okresu Prešov - klikni 

Doplňujúce údaje

Mesta a obce okresu

 

Publikované: 6. 6. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023