Okres Poprad

Prešovský kraj – okres Poprad

  • Základné údaje
  • Mapa okresu
  • Doplňujúce údaje
  • Mestá a obce
  • Súvisiace odkazy 
  • Mailové kontakty na starostov obcí (primátorov miest)

Základné údaje

 

Základné štatistické údaje o okrese Poprad k 31.12.2018 (zdroj: Štatistický úrad SR):

 

Rozloha územia okresu v km2: 1 105

Erb okresného mesta Poprad

 

Počet obyvateľov okresu: 104 837  
Hustota zaľudnenia (osoba na km2): 94,85  
Počet obcí okresu: 29  
Počet miest okresu (z celkového počtu obcí): 3  
Sídlo okresu (okresné mesto): Poprad (cestná vzdialenosť: od Prešova – 82 km; od Bratislavy – 325 km)  
Index ekonomického zaťaženia osôb (%): 47,10  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 0-14 rokov (%): 16,59  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 15-64 rokov (%): 67,98  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 65 rokov a viac (%): 15,43  
Priemerný vek obyvateľa (roky): 40,08

 

Popradský okres je jedným z najľudnatejších v Prešovskom kraji.

Do jeho územia zasahujú tri národné parky – TANAP, Národný park Nízke Tatry a NP Slovenský raj. Administratívnym centrom je mesto Poprad.

Vysoké Tatry sú nositeľmi mnohých prvenstiev vrámci celého Slovenska – sú najchladnejším miestom na našom území, majú najväčšie množstvo zrážok. Tento krásny kút Slovenska bezpochyby patrí k najzaujímavejším lokalitám cestovného ruchu u nás. Tatranský národný park ročne navštívi päť miliónov turistov. K najznámejším štítom patria Gerlachovský štít, Kriváň a Lomnický štít, na ktorý vedie lanovka z Tatranskej Lomnice. Prekrásne prírodné scenérie sa naskytajú i v tatranských dolinách. Veľhory sú posiate ľadovcovými plesami, je ich viac ako 170. Najznámejšie je Štrbské pleso, najväčšie Veľké Hincovo pleso. K najvzácnejším endemitom patrí kamzík tatranský vrchovský. V Lomnici bolo zriadené Múzeum TANAPu, ktoré oboznamuje návštevníkov s charakterom tatranskej prírody. V Tatrách vyrástlo nespočetné množstvo rekreačných zariadení, z ktorých niektoré patria k historickým kúpeľným pamiatkam – napríklad Grandhotel v Starom Smokovci. Spomenúť treba i veľmi známy krasový útvar – vápencovú Beliansku jaskyňu. Nachádza v Tatranskej Kotline, v severnom svahu Kobylieho vrchu.

V Poprade sa nachádza mestská pamiatková rezervácia Spišská Sobota. Námestie lemujú vzácne remeselnícke domy. Spišskej Sobote dominuje Kostol sv. Juraja s oltárom z dielne Majstra Pavla z Levoče.

Milovníci folklóru dobre poznajú rázovitú obec Ždiar, v ktorej sú ľudové zvyky súčasťou bežného života.

Mapa okresu

Mapa okresu Poprad - klikni 

Doplňujúce údaje

Mestá a obce okresu

 

Publikované: 6. 6. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023