Okres Levoča

Prešovský kraj – okres Levoča

  • Základné údaje
  • Mapa okresu
  • Doplňujúce údaje
  • Mestá a obce
  • Súvisiace odkazy 
  • Mailové kontakty na starostov obcí (primátorov miest)

 

Základné údaje

Základné štatistické údaje o okrese Levoča k 31.12.2018 (zdroj: Štatistický úrad SR):

Rozloha územia okresu v km2: 421

Erb okresného mesta Levoča

 

Počet obyvateľov okresu: 33 696  
Hustota zaľudnenia (osoba na km2): 80,00  
Počet obcí okresu: 33  
Počet miest okresu (z celkového počtu obcí): 2  
Sídlo okresu (okresné mesto): Levoča (cestná vzdialenosť: od Prešova – 56 km; od Bratislavy – 345 km)  
Index ekonomického zaťaženia osôb (%): 45,45  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 0-14 rokov (%): 18,17  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 15-64 rokov (%): 68,75  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 65 rokov a viac (%): 13,08  
Priemerný vek obyvateľa (roky): 38,13


Levočský okres sa rozprestiera v južnej časti Prešovského kraja, v Hornádskej kotline.

Zahŕňa 2 mestá a 31 obcí. Na tomto území sa koncentruje množstvo stredovekých kultúrnych pamiatok svetového významu.

Okresné mesto Levoča sa stalo v roku 1950 mestskou pamiatkovou rezerváciou. Nachádza sa tu vyše 330 pamiatkových objektov. Historické jadro mesta je obklopené mohutnými mestskými hradbami. Dominantou centra je Chrám sv. Jakuba, národná kultúrna pamiatka. Jeho štíhla veža je výrazným prvkom siluety mesta. Turisti z celého sveta obdivujú 11 gotických a renesančných oltárov v jeho interiéri. Najvzácnejší je hlavný gotický krídlový oltár pochádzajúci z dielne Majstra Pavla z Levoče. Oltár, vyrezaný z lipového dreva, je najvyšší v celom gotickom svete.

Do katastra mesta Levoča patrí i jedno z najstarších pútnických miest na Slovensku – Mariánska hora. V roku 1995 sa tu konala najväčšia púť v našich dejinách a to počas návštevy pápeža Jána Pavla II.

Spišský hrad patrí medzi najväčšie hradné komplexy v strednej Európe a je zapísaný v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Jeho dejiny siahajú do 11. storočia. Pod ochrannou rukou Spišského hradu prekvitalo i mesto Spišské Podhradie. Jeho súčasťou je Spišská Kapitula, v roku 1956 vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Postupne sa stala cirkevným centrom Spiša a koncom 12. storočia sídlom prepošstva. V tejto časti mesta môžu návštevníci obdivovať gotický skvost – Katedrálu sv. Martina. K pamätihodnostiam Spišskej Kapituly patrí aj hodinová veža. Spišská Kapitula aj Spišské Podhradie boli známe kvalitnými školami.

K zaujímavým prírodným úkazom levočského okresu patrí travertínová kopa Sivá brada neďaleko Spišského Podhradia. Na jej vrchole uprostred pramenného jazierka s priemerom 3 metre nepretržite bublá minerálna voda.

Mapa okresu

 

Mapa okresu Levoča

Doplňujúce údaje

Mestá a obce okresu

 

Publikované: 14. 5. 2020

Aktualizované: 27. 1. 2023