Okres Kežmarok

Prešovský kraj – okres Kežmarok

  • Základné údaje
  • Mapa okresu
  • Doplňujúce údaje
  • Mestá a obce
  • Súvisiace odkazy 
  • Mailové kontakty na starostov obcí (primátorov miest)

Základné údaje

Základné štatistické údaje o okrese Kežmarok k 31.12.2017 (zdroj: Štatistický úrad SR):

Rozloha územia okresu v km2: 630

Erb okresného mesta Kežmarok

 

Počet obyvateľov okresu: 74 408
Hustota zaľudnenia (osoba na km2): 117,61
Počet obcí okresu: 41
Počet miest okresu (z celkového počtu obcí): 3
Sídlo okresu (okresné mesto): Kežmarok (cestná vzdialenosť: od Prešova – 79 km; od Bratislavy – 337 km)
Index ekonomického zaťaženia osôb (%): 50,57
Počet obyvateľov vo vekovej skupine 0-14 rokov: 17 654
Počet obyvateľov vo vekovej skupine 15-64 rokov: 49 417
Počet obyvateľov vo vekovej skupine 65 rokov a viac: 7 337
Priemerný vek obyvateľa (roky): 34,04

 

 

V kežmarskom okrese sa snúbia prírodné krásy s neopakovateľným a živým folklórom a vzácnymi stredovekými pamiatkami.

Na severe hraničí s Poľskom. V okrese sú 3 mestá a 39 obcí.

Administratívnym centrom je Kežmarok. Patrí medzi mestá so slávnou históriou. Jeho historické jadro bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Každoročne sa tu koná Európsky festival ľudových remesiel. Unikátnou sakrálnou pamiatkou je evanjelický artikulárny kostol z roku 1717, od roku 2008 zaradený v zozname UNESCO. Drevená stavba z tisu a červeného smreka bola postavená bez použitia jediného klinca. V interiéri sa nachádza organ s drevenými píšťalami. Nad mestom bdie Kežmarský hrad. Patrí k najzachovalejším mestským hradom na našom území. Bol postavený v druhej polovici 15. storočia. Nachádza sa v ňom múzeum venované dejinám Kežmarku a okolia.

Do okresu patrí územie národného parku Pieniny. Mnoho ľudí si ich spája práve s atrakciou splavovania Dunajca na pltiach. Trasa vedie najväčším kaňonom v Strednej Európe – kaňonom rieky Dunajec – z prístaviska pltí Majere-Kvašné lúky do Lesnice a z prístaviska Červený Kláštor do Lesnice. V objekte Červeného Kláštora bolo zriadené múzeum.

Priamo uprostred malebnej horskej prírody Pienin sa nachádza obec Osturňa – skvost tradičnej goralskej ľudovej architektúry. V malebnej dedinke akoby zastal čas, dodnes tu miestni obyvatelia nosia kroj.

V zmysle platnej legislatívy a analýz patrí okres Kežmarok k najmenej rozvinutým okresom v Prešovskom kraji.

Mapa okresu

Mapa okresu Kežmarok

Doplňujúce údaje 

Mestá a obce okresu

Súvisiace odkazy

 

Publikované: 22. 5. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023