Okres Humenné

Prešovský kraj – okres Humenné

Základné údaje

Základné štatistické údaje o okrese Humenné k 31.12.2017 (zdroj: Štatistický úrad SR):
Rozloha územia okresu v km2: 754  Erb okresného mesta Humenné  
Počet obyvateľov okresu: 62 561
Hustota zaľudnenia (osoba na km2): 83,13
Počet obcí okresu: 62
Počet miest okresu (z celkového počtu obcí):
Sídlo okresu (okresné mesto): Humenné (vzdialenosť od Prešova – 71 km, od Bratislavy – 471 km)
Index ekonomického zaťaženia osôb (%): 41,14
Počet obyvateľov vo vekovej skupine 0-14 rokov: 8 521
Počet obyvateľov vo vekovej skupine 15-64 rokov: 44 327
Počet obyvateľov vo vekovej skupine 65 rokov a viac: 9 713
Priemerný vek obyvateľa (roky): 41,11
Okres Humenné patrí svojou rozlohou medzi väčšie okresy Slovenska. Okres sa rozprestiera na východe Prešovského kraja. Združuje 61 obcí. Jeho prirodzeným centrom je druhé najväčšie mesto Zemplína, Humenné. Mesto sa rozprestiera na brehoch rieky Laborec. Mesto Humenné má v súčasnosti takmer 40 tisíc obyvateľov. V roku 2001 bolo odovzdané renovované námestie s pešou zónou. Prvá písomná správa o meste je z roku 1317 a celá jeho história je úzko spojená s rodinou Drugethovcov. Drugethovci okolo roku 1610 na mieste pôvodného kamenného hradu vybudovali renesančný kaštieľ. V období rekatolizácie v roku 1613 bolo založené jezuitské kolégium ako prvá stredná škola v histórii mesta. V roku 1684 vymrel rod Drugetovcov a v Humennom sa objavili noví zemepáni, grófske rody Csákyovcov a Wandernátovcov. Renesančný kaštieľ je najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou mesta, aj dnes charakterizuje mesto a slúži muzeálnym a kultúrnym účelom. V časti kaštieľa je umiestnená expozícia vlastivedného múzea. Ľudovú architektúru východokarpatskej oblasti približuje návštevníkom skanzen umiestnený takmer v centre mesta. Častým turistickým cieľom v humenskom okrese sú zrúcaniny gotických hradov Brekov a Jasenov, ktoré boli postavené v 13. storočí.

Mapa okresu

Mapa okresného mesta Humenné 

Doplňujúce údaje

Mestá a obce okresu

Súvisiace odkazy

 

Publikované: 22. 5. 2018

Aktualizované: 2. 2. 2023