Medzilaborce

Prešovský kraj – okres Medzilaborce

  • Základné údaje
  • Mapa okresu
  • Doplňujúce údaje
  • Mestá a obce
  • Súvisiace odkazy 
  • Mailové kontakty na starostov obcí (primátorov miest)

Základné údaje

Základné štatistické údaje o okrese Medzilaborce k 31.12.2018 (zdroj: Štatistický úrad SR):

2 230

Rozloha územia okresu v km2: 427

Erb okresného mesta Medzilaborce

 

Počet obyvateľov okresu: 11 896  
Hustota zaľudnenia (osoba na km2): 27,97  
Počet obcí okresu: 23  
Počet miest okresu (z celkového počtu obcí):  
Sídlo okresu (okresné mesto): Medzilaborce (vzdialenosť od Prešova – 93 km, od Bratislavy – 494 km)  
Index ekonomického zaťaženia osôb (%): 48,72  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 0-14 rokov (%): 13,73  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 15-64 rokov (%): 67,24  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 65 rokov a viac (%): 19,03  
Priemerný vek obyvateľa (roky): 42,75

 

Okres Medzilaborce sa rozprestiera v malebnej prírode Laboreckej vrchoviny. Do územia sčasti zasahuje Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty. Životné prostredie a ovzdušie na území okresu patrí medzi jedno z najkvalitnejších na Slovensku. Okres spája 22 obcí a mesto Medzilaborce, ktoré je jeho administratívnym centrom.

Najstaršia písomná zmienka o Medzilaborciach pochádza z roku 1543, kedy mesto patrilo humenskému panstvu rodiny Drugethovcov. Mesto bolo počas 1. a 2. svetovej vojny viackrát zničené. Najstaršou pamätihodnosťou je Chrám sv. Bazila Veľkého z roku 1903. Dominantou mesta je pravoslávny chrám sv. Ducha, ktorý bol postavený v roku 1949.

K pýcham mesta aj širokého regiónu patrí Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Bolo zriadené v roku 1991 a láka návštevníkov zo širokého okolia.

V históriou opradenom Krásnom Brode sa nachádza monastier – zrúcanina kláštora a kostola baziliánskej rehole zo 16. storočia.

V okolí mesta sa nachádza stredisko zimných športov – Danová a Borov.

Mapa okresu

Mapa okresu Medzilaborce

Doplňujúce údaje

Mestá a obce okresu

 

Publikované: 6. 6. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023