Etnografia

Etnografia

Na území Prešovského kraja žije v súčasnosti viac ako 824 tisíc obyvateľov, čo predstavuje približne 15 percent z celkového počtu obyvateľov Slovenska. Je to najviac na celom Slovensku.

Zaľudnenie regiónu je značne nerovnomerné. Nachádzajú sa tu okresy patriace počtom obyvateľov k najväčším na Slovensku (Prešov, Poprad), ale aj okresy patriace k najmenším (Medzilaborce, Stropkov, Levoča, Svidník).

V Prešovskom kraji je najvyššia pôrodnosť na Slovensku. Celkový prírastok obyvateľstva je tretí najvyšší v rámci krajov SR. Obyvateľstvo kraja patrí k najmladším v SR, vekový priemer dosahuje 38,33 rokov. Postupne však narastá počet obyvateľov v produktívnom a poproduktívnom veku. Hustota zaľudnenia, takmer 92 obyvateľov na km², je druhá najnižšia na Slovensku.

Prešovský kraj patrí kvôli svojej geografickej polohe a prírodným podmienkam k regiónom Slovenska s najstaršími formami osídlenia. V sídelnej štruktúre sú zastúpené všetky typy sídelných formácií, od vidieckych sídiel cez menšie a stredné mestá až po veľké mestá. Nachádza sa tu 665 obcí, z toho má štatút mesta 23. V mestách žije necelých 400 000 obyvateľov, čo je takmer 50 % obyvateľov kraja.

dekoračný obrázok

 • Sídlom Prešovského kraja je tretie najväčšie mesto Slovenska Prešov (89 618 obyvateľov).
 • Najstaršou vidieckou obcou krajaŽakovce (okres Kežmarok) z roku 1209najmladšou Lipníky (okres Prešov) z roku 1990.
 • Najvyššie položenou obcouVysoké Tatry (1010 m n. m.), najnižšie položenou je Dlhé Klčovo (okres Vranov nad Topľou) (117 m n. m.).
 • Najsevernejšou obcou kraja je Ondavka (okres Bardejov), najjužnejšou Sečovská Polianka (okres Vranov nad Topľou), najzápadnejšou Liptovská Teplička (okres Poprad) a najvýchodnejšou Nová Sedlica (okres Snina), ktorá je zároveň aj najvýchodnejšou obcou celého Slovenska.
dekoračný obrázok

Územie kraja je národnostne nehomogénne.

 • Viac ako deväť desatín tvorí obyvateľstvo slovenskej národnosti (83,2 %).
 • Rómska národnosť predstavuje 5,5 %,
 • rusínska 3,2 %,
 • ukrajinská 0,5 %,
 • česká 0,4 %
 • poľská 0,1 %
 • a maďarská 0,1 %.

Rómovia majú v Prešovskom kraji najväčšie zastúpenie v rámci celého Slovenska.

Rusíni a Ukrajinci sú typickými minoritami regiónu severovýchodného Slovenska, ktoré nemajú doriešené vzájomné vzťahy. Odráža sa to v rôznych názoroch na ich pôvod a obdobie ich príchodu do Karpatskej oblasti. Najväčšia koncentrácia Rusínov na Slovensku sa sústreďuje v Prešovskom kraji. Na Slovensku je približne 700 obcí s rusínskym obyvateľstvom a 22 obcí, v ktorých tvoria Rusíni viac ako 50 % obyvateľstva. Ukrajinci sú, podobne ako Rusíni, sústredení na severovýchodnom Slovensku.

Česi a Moravania majú v Prešovskom kraji podpriemerné zastúpenie.

Sever Prešovského kraja patrí k lokalitám s najvyšším zastúpením Poliakov na Slovensku.

Osobitnou etnografickou skupinou žijúcou na slovensko–poľskom pohraničí sú Gorali (zamagurská časť Spiša).

Nemecké osídlenie sa sústredilo predovšetkým do historického regiónu Spiša a rozptýlene aj do väčších historických centier. Najviac Nemcov v rámci Prešovského kraja žije v ich starej sídelnej oblasti, okrese Stará Ľubovňa.

Zastúpenie Maďarov v Prešovskom kraji je minimálne.

V rámci etnografickej štruktúry žijú na území Prešovského kraja ešte menšie skupiny Rusov, Bulharov, Židoviných národností.

dekoračný obrázok

Publikované: 23. 5. 2018

Aktualizované: 16. 5. 2023