Ekonomika

Ekonomika v Prešovskom kraji

Prešovský kraj v ekonomickej výkonnosti a v príjmoch obyvateľstva zaostáva v hospodárskom rozvoji za úrovňou Slovenskej republiky. Na tvorbe celoštátneho hrubého domáceho produktu (HDP) sa Prešovský kraj podieľa objemom deväť percent, čo predstavuje najmenší podiel zo všetkých ôsmich krajov Slovenska. Regionálny HDP postupne rastie, ale napriek tomu patrí stále k podpriemerným v rámci EÚ.

Priemysel a odvetvia

Najvýznamnejším odvetvím hospodárstva je obchodná činnosť, ktorej sa v regióne venuje najviac podnikateľských subjektov. K najvýznamnejším hospodárskym odvetviam patrí spracovateľský priemysel, predovšetkým potravinársky, založený na poľnohospodárskej produkcii, odevný, textilný, drevospracujúci, strojársky, ale aj elektrotechnický, chemický a farmaceutický priemysel. V priemysle je zamestnaných približne 34 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Vzhľadom na obrovský potenciál kraja v oblasti rozvoja cestovného ruchu, sa prejavujú aj značné rezervy v poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb.

V Prešovskom kraji prevažujú malé a stredné podniky. Podniky do 49 zamestnancov tvoria viac ako 95 % zo všetkých podnikov a veľké podniky s 250 a viac zamestnancami predstavujú ani nie 1 %. Ekonomicky najvyspelejšími oblasťami Prešovského kraja sú okresy Poprad, Prešov a Humenné. Najslabšími, periférnymi, sú pohraničné okresy Medzilaborce, Svidník, Stropkov a okres Levoča.

K najvýznamnejším podnikom v Prešovskom kraji patria Chemosvit Svit, Tatravagónka Poprad, Mecom Humenné, Bukóza Vranov, Elcom Prešov a Stroptel Stropkov.

Investície

Najvýznamnejší zahraniční investori Prešovského kraja pochádzajú z JAR, Rakúska, Talianska, Francúzska, Cypru, Fínska, Luxemburska, Belgicka, Holandska, USA a Nemecka.

Z hľadiska prílevu zahraničných investícií je postavenie Prešovského kraja podpriemerné a v rámci Slovenska mu patrí dlhodobo posledné miesto. Momentálne je kraj atraktívny prevažne pre investície s lacnou montážnou výrobou.

Pre potenciálnych investorov má Prešovský kraj viacero pozitív, ako napríklad

  • dlhoročná tradícia v priemyselnej produkcii,
  • viac ako tri štvrtiny populácie má určitý druh technického vzdelania,
  • relatívne najlacnejšia pracovná sila na Slovensku,
  • vhodné podmienky na rozvoj spolupráce so susednými krajinami, Poľskom a Ukrajinou,
  • vhodné obchodné prostredie na vstup ďalších firiem,
  • pripravené priemyselné parky pre investorov.

Investície na Východnom Slovensku a v Prešovskom kraji

Investície v Prešovskom kraji a Verejné investície na Východnom Slovensku (štúdia)

Priemyselné parky

Pre ďalší ekonomický rozvoj Prešovského kraja majú obrovský význam existujúce, alebo v blízkej budúcnosti pripravované priemyselné parky Poprad – Matejovce, Kežmarok, Lipany – Za traťou, Sabinov, Prešov – Grófske, Prešov – Záborské, Prešov – Haniska pri Prešove, Prešov – Petrovany, Bardejov – Východ, Humenné a Snina.

V Prešovskom kraji sa vyskytujú bohaté zásoby nerastných surovín, najvýznamnejšie sú zásoby kamennej soli, vápenca, stavebného kameňa, tehliarskych surovín, zeolitu a mangánovej rudy.

Publikované: 29. 9. 2016

Aktualizované: 16. 5. 2023