Voľný zdravotný obvod Spišská Stará Ves

Voľný zdravotný obvod Spišská Stará Ves

  • Odborné zameranie: všeobecné lekárstvo pre dospelých
  • Okres: Kežmarok
  • Obce: Lechnica, Červený Kláštor

Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu so zdôvodnením zasielajte prosím do 31.3.2022 na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Publikované: 16. 3. 2023

Aktualizované: 22. 6. 2023