Voľný zdravotný obvod Liptovská Teplička

Voľný zdravotný obvod Liptovská Teplička

  • Odborné zameranie: všeobecné lekárstvo pre dospelých
  • Okres: Poprad
  • Obec: Liptovská Teplička

Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu so zdôvodnením zasielajte prosím na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

  • Odborné zameranie: zubné lekárstvo
  • Okres: Poprad
  • Obce: Liptovská Teplička, Štrbské Pleso, Nová Polianka, Vyšné Hágy

Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu so zdôvodnením zasielajte prosím na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Publikované: 28. 2. 2023

Aktualizované: 27. 6. 2023