Príspevky na zriadenie ambulancií v Prešovskom kraji

Príspevok na zriadenie ambulancie v Prešovskom kraji

Nenávratný finančný príspevok od Ministerstva zdravotníctva SR

Všetky sprievodné informácie zverejní Ministerstvo zdravotníctva SR na svojom webovom sídle v časti Všeobecná ambulantná starostlivosť alebo na webovej stránke Nová ambulancia

Načítavanie obsahu…

Publikované: 7. 3. 2023

Aktualizované: 4. 12. 2023