Koronavírus COVID-19

Koronavírus na Slovensku a v Prešovskom samosprávnom kraji

Všetko, čo by ste mali vedieť koronavíruse a opatreniach zavádzaných proti jeho šíreniu na území Prešovského samosprávneho  kraja.

www.vucpo.sk/koronavirus , www.po-kraj.sk/koronavirushttps://www.korona.gov.sk/https://pskpreludi.sk/www.somzodpovedny.sk

 

Očkovanie

Možnosť zaočkovať sa v Prešovskom kraji

PSK pokračuje v očkovaní proti koronavírusu vakcínami Pfizer, Jannsen.

Obyvatelia kraja majú možnosť zaočkovať sa po zaregistrovaní, ale aj bez nutnosti registrácie obchodných centrách (OC) alebo vo veľkokapacitných centrách (VKOC) v Prešove, Poprade a v Humennom.  

Prosíme všetkých čakajúcich na vakcináciu o trpezlivosť. Pre rýchlejšie vybavenie a skrátenie čakania odporúčame registrovať sa na očkovanie prostredníctvom  registračného systému PSK https://psk-ockovanie.sk/. Zaregistrovaní čakajúci sú vybavení promptnejšie, keďže majú určený presný čas očkovania.

Presný harmonogram očkovania nájdete na stránke PSK v časti Koronavírus – očkovanie.

Očkovanie - všetky dôležité informácie

Harmonogram očkovania v Prešovskom kraji

Nový portál pre čakateľov na očkovanie - www.psk-ockovanie.sk

Call linky do Veľkokapacitných očkovacích centier PSK - Pondelok až piatok 8.00 - 16.00d. - Prešov, Humenné, Poprad 0902988406

 

 

 

 

Aktuality o koronavíruse

 

Kraj zavádza na župných školách povinnú štrnásťdňovú karanténu po návrate z Talianska a dezinfekciu autobusov

Tlačová správa

Prešovská krajská samospráva prijíma od 9. marca po zasadnutí krízového štábu nové preventívne opatrenia, ktoré majú znížiť riziko šírenia koronavírusu.

Opatrenia PSK sa týkajú župných stredných škôl, kde sa od dnešného dňa (9. marca) nariaďuje povinná dvojtýždňová karanténa všetkým zamestnancom a žiakom, ktorí sa v posledných dňoch zdržiavali v krajinách najviac zasiahnutých koronavírusom, osobitne v Taliansku. V prímestskej autobusovej doprave PSK dnešným dňom nariaďuje vykonávanie dôslednej dezinfekcie. Osobitné nariadenia platia aj v zariadeniach sociálnych služieb a kultúrnych inštitúciách v pôsobnosti župy.

Už v minulom týždni Prešovský samosprávny kraj (PSK) rozposlal do inštitúcií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti usmernenia k šíreniu a prevencii koronavírusu. Pokyny dostali v Prešovskom kraji školy, zariadenia sociálnych služieb i kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, dopravcovia prímestskej autobusovej dopravy v PSK, aj všetky ústavné zdravotnícke zariadenia. Počnúc dnešným dňom (9. marca) krajská samospráva sprísňuje najmä opatrenia na stredných župných školách.

Prešovský samosprávny kraj prijíma sériu bezpečnostných preventívnych opatrení, ktoré by mali znížiť riziko prenosu koronavírusu. Zavádzame povinnú dvojtýždňovú karanténu pre žiakov a zamestnancov našich župných škôl, ktorí prišli  po prázdninách z dovolenky v rizikových alebo vírusom zasiahnutých oblastí, osobitne v Taliansku. K tomuto ráznemu kroku sme dospeli v spolupráci s riaditeľmi našich stredných škôl, aby sme v predstihu a v čo najvyššej možnej miere chránili zdravie a eliminovali možné riziká v súvislosti so šírením tejto nákazy. Nariadenie je platné od pondelka 9. marca do odvolania,“ vyhlásil po zasadnutí krízového štábu 9. marca predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Každý žiak alebo zamestnanec, ktorí v predchádzajúcich dvoch týždňoch navštívili Taliansko, sú povinní s okamžitou platnosťou opustiť školu, odobrať sa domov a zotrvať doma v 14-dňovej karanténe a v tej sledovať svoj zdravotný stav. V prípade príznakov, ako sú horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy či únava, vyzýva občanov, aby telefonicky kontaktovali svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu.

Nariadenie sa vzťahuje na všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Mzdové a iné náležitosti zamestnancov sa budú riešiť. Riaditelia škôl, ktorí majú internát a školský internát v Poprade, majú povinnosť prešovskú župu obratom informovať, či majú ubytovaných cudzincov, ktorí sú z krajiny, kde je už vo väčšom počte rozšírení koronavírus, osobitne z Talianska.

Školám sa tiež až do odvolania zakazuje organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií, aktivít Erasmus+ a iných podujatí v zahraničí.

Všetky tieto opatrenia sa netýkajú základných škôl. Tie nie sú v pôsobnosti kraja a o opatreniach na ZŠ rozhodujú mestá a obce, ktoré ich zriaďujú.

Osobitný režim bude platiť aj pre kultúrne inštitúcie Prešovského samosprávneho kraja. Od zajtra, t. j. 10. marca 2020 pre verejnosť kraj zatvára všetky svoje kultúrne zariadenia až do odvolania.

Čo sa týka oblasti zdravotníctva, v piatok 6. marca vydal Úrad verejného zdravotníctva zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach a požiadal poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby dôsledne dodržiavali hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia. Zákaz návštev platí aj v zariadeniach sociálnych služieb. Príslušné zariadenia boli o rozhodnutí hlavného hygienika SR informovaní a boli im poskytnuté ďalšie potrebné usmernenia.

Prešovská župa prijíma nové preventívne opatrenia na zníženie rizika šírenia koronavírusu aj v prímestskej autobusovej doprave.

„PSK prostredníctvom zmluvných prepravcov prevádzkuje regionálne prímestské spoje po celom kraji aj s presahom do ďalších krajov. Od pondelka 9. marca sme nariadili vykonávať dôslednú dezinfekciu autobusov. Prepravcom odporúčame v čo najkratšej dobe zabezpečiť vodičom primerané ochranné prostriedky tak, aby boli chránení pred nakazením vírusom,“ vysvetľuje Milan Majerský. Opatrenia sa týkajú všetkých župných dopravcov SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad a Bus Karpaty. Dezinfekcia  autobusov sa zabezpečí v čase prestoja vozidiel a zákrok nenaruší bežnú prevádzku dopravcu. Prijaté opatrenia, majú ochrániť cestujúcich i zamestnancov.

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu zavádza župa aj priamo na Úrade PSK. Úrad PSK odporúča občanom obmedzenie osobného kontaktu so zamestnancami úradu na nevyhnutnú mieru. „Úrad si naďalej plní svoje zákonné povinnosti, no v komunikácii s občanmi odporúčame využívať elektronickú komunikáciu – službu e-podanie, e-mail, telefón.  Stále je možné podávanie dokumentov cez podateľňu, ale aj tam budú vykonané preventívne opatrenia na zabránenie šírenia vírusu,“ informoval M. Majerský.

Ako ďalej dodal, Úrad PSK zároveň od 9. marca ruší všetky prijatia zahraničných delegácií a hostí v organizáciách vo svojej pôsobnosti a cesty svojich zamestnancov do zahraničia. Pre krajskú samosprávu je v momentálnej situácii prevencia a dostatočné informovanie to najdôležitejšie.

„V Prešovskom kraji zatiaľ nebol potvrdený žiaden prípad infekcie koronavírusom, hoci už boli realizované viaceré testy v rôznych častiach kraja. Aktuálne sledujeme pokyny Ministerstva zdravotníctva SR a hlavného hygienika, podľa ktorých budeme postupovať,“ zdôraznil predseda PSK Milan Majerský.

Krajská samospráva odporúča všetkým občanom zvážiť akékoľvek zahraničné pracovné cesty a najmä dodržiavanie zásad osobnej hygieny, používanie dezinfekčných prostriedkov a zakrývanie si nosa a úst pri kýchaní a kašľaní papierovou vreckovkou. Taktiež upozorňuje ľudí, aby sa nedotýkali neumytými rukami tváre.

PSK taktiež odporučila všetkým  zariadeniam vo svojej pôsobnosti zabezpečovať dôkladnú dezinfekciu pri upratovaní, hlavne kľučiek, zábradlí, tlačidiel vo výťahu a podobne.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochorením koronavírus sa môžu občania obrátiť na nepretržitú 24-hodinovú linku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove: 0911 908 823 alebo emailom: novykoronavirus@uvzsr.sk.

Všetky aktuálne informácie o koronavíruse sú zverejnené aj na našej novej stránke www.vucpo.sk/koronavirus alebo www.po-kraj.sk/koronavirus.

***

V Prešove 9. marca 2020

Ivana Ondriová

samostatná referentka Oddelenia komunikácie a propagácie PSK

 

 

 

 

 

Nemocnica zaočkovala už viac ako 60 percent svojich zamestnancov

Tlačová správa

V Prešovskom samosprávnom kraji v rámci prvej vlny vakcinácie proti ochoreniu Covid-19  začínajú s očkovaním zamestnancov sociálnych zariadení. Okrem oficiálnych vakcinačných centier pomáhajú poskytovateľom sociálnych služieb aj ústavné zdravotnícke zariadenia v okresných mestách. S pilotnou iniciatívou prišla Ľubovnianska nemocnica.

Ľubovnianskej nemocnici, ktorej zakladateľom je aj Prešovský samosprávny kraj (70%), sa v uplynulých dňoch podarilo zaočkovať niečo cez 60 % svojich zamestnancov a zdravotníckeho personálu, ktorý prejavil záujem. Tento týždeň tam spustili očkovanie primárnej i sekundárnej sféry vrátane stomatológov a očkovaciu látku ponúkli aj poskytovateľom sociálnych služieb na území Staroľubovnianskeho okresu.  

„Keďže sme mali dosť očkovacej látky, tak sme sa rozhodli zaočkovať aj zamestnancov sociálnej oblasti, tak súkromných, ako aj župných. Vakcináciu sa nám podarilo zrealizovať u dvoch verejných a troch neverejných poskytovateľov, vrátane terénnych pracovníkov a najbližšie túto možnosť využijú aj domovy sociálnych služieb zo Sabinova,“ konkretizoval riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n. o. Peter Bizovský.  

Ako vysvetlil, nemocnica sa stala vakcinačným miestom ako subjekt hospodárskej mobilizácie v rámci tzv. chladiaceho reťazca, pričom musela splniť špecifické podmienky transportu a uskladnenia vakcín. Tie naváža z určených 25 vakcinačných centier, ktoré očkovacie látky uskladňujú v mraziacich boxoch do mínus 80 stupňov Celzia, po prevoze ich držia v chladiacich zariadeniach od 2 do 8 stupňov Celzia s tým, že použiť ich musia do piatich dní.   

„Ministerstvo zdravotníctva nám v prvom kole darovalo 18-tisíc dávok , čo by malo stačiť na približne 4-5 mesiacov. Verím, že na základe zmluvy si budeme môcť objednať ďalšie očkovacie dávky. Budeme sa snažiť očkovať čo najviac obyvateľov a nemusia byť len z tunajšieho okresu. Keď bude spustený objednávací systém či už cez covidpas, tak určite sa budú môcť nahlásiť hociktorí obyvatelia Slovenska,“ dodal P. Bizovský.  

Národné očkovanie proti ochoreniu Covid-19 na Slovensku manažuje ministerstvo zdravotníctva. Rezort prijal stratégiu postupnej vakcinácie, ktorá má prebiehať na základe prioritizácie v štyroch vlnách. Zamestnanci domov sociálnych služieb sú v tzv. prvej vlne očkovania, kde sú zahrnuté skupiny prichádzajúce do kontaktu s rizikovými osobami, zabezpečujúce zdravotnú starostlivosť či kritickú infraštruktúru.  

„Chceme sa stať súčasťou toho, aby sa čo najskôr Slovensko zaočkovalo. Toto je jediný spôsob, ako si s pandémiou poradiť. To neznamená, že nesúhlasím s testovaním, testovanie je potrebné, ale viac síl by sme mali dať do očkovania a testovať len tam, kde sú ohniská a kde potrebujeme šírenie načas zabrzdiť a pomôcť zdravotníckym zariadeniam,“ dodal na záver riaditeľ P. Bizovský. 

***

V Prešove 15. januára 2021

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

 

Informácie o koronavíruse 

Zdravotnícke zariadenia

Občania a podnikatelia

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti

Aktuálne informácie o vakcíne  proti Covid 19  sú zverejnení na stránke  www.korona.gov.sk

      MAPA výskytu COVID-19
COVID-19 v PSK- aplikácia o COVIDe v PSK

(pozitívne testovaní – PCR, antigénové testy,  situácia v nemocniciach, incidencia PSK a okresy, Slovensko, kĺzavý medián)

Všetky informácie o COVID-19

Štatistiky a grafy

Platné opatrenia

Najčastejšie otázky

 

Kontakty prístupné pre verejnosť

https://www.korona.gov.sk

Call centrum pre verejnosť

Infolinka

02/32 35 30 30
Denne od 7.00 h do 20.00 h.

web CALL centrum NCZI

Call centrum

Úrad
verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky

0917 222 682

novykoronavirus@uvzsr.sk

Prešov

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Prešove

0911 908 823

 

Infolinka COVID-19

Volajte na 

 0800 174 174

Zo zahraničia 

+421 222 200 910

Informácie o ochorení COVID-19 a postupe pri podozrení na ochorenie pre verejnosť poskytujú regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Ďalšie kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v Prešovskom kraji

Letáky a plagáty na stiahnutie

Značka Zákaz vstupu bez rúška

Značka "Nevstupujte bez rúška" – PDF (51 kB)                      Značka "Zákaz vstupu bez rúška" – PDF (51 kB)

Rúško - odstup - ruky

 

 

 

 

 

Čo je COVID-19?

Akútnu infekciu dýchacích ciest COVID-19 spôsobuje nový koronavírus (SARSCoV-2) z čeľade Coronaviridae. Nový koronavírus patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy  SARS-CoV a MERS-CoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. 

Ochorenie sa prejavuje najmä: 

  • kašľom,
  • dýchavičnosťou,
  • horúčkou,
  • zápalom pľúc,
  • v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím.
  Koronavírus príznaky 
 

Ďalšie odkazy

Videá

 COVID-19 (koronavirus) – praktické informácie  Odborníci o koronavíruse

 

COVID-19 (koronavirus) - praktické informácie
 

 

Odborníci o koronavíruse

Aplikácia – Informácie o koronavíruse

Publikované: 3. 2. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023