Lekárenske pohotovostné služby

LPS – Lekárenské pohotovostné služby v Prešovskom kraji

Prešovský samosprávny kraj v súlade s ustanovením § 135 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizuje a nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejnej lekárni.

Od 1. marca 2016 sú pohotovostné služby LPS zverejňované prostredníctvom novej služby na portále e-vuc. Staršie zverejnené LPS nájdete v archíve predchádzajúcich LPS.

Aktuálna pohotovostná lekáreň vo Vašom okrese

     

 

Publikované: 2. 8. 2017

Aktualizované: 27. 1. 2023