Kompetencie a legislatíva

Kompetencie a legislatíva Odboru zdravotníctva PSK

Odbor zdravotníctva PSK koordinuje výkon územnej samosprávy na úseku poskytovania

  • zdravotnej starostlivosti
  • humánnej farmácie

Činnosti odboru zdravotníctva

V rámci svojich kompetencií vykonáva odbor zdravotníctva na úsekoch zdravotnej starostlivosti a humánnej farmácie tieto činnosti:

Načítavanie obsahu…

Legislatíva

Právne predpisy pre oblasť zdravotníctva:

Načítavanie obsahu…

Publikované: 24. 8. 2018

Aktualizované: 8. 12. 2023