Etická komisia

Etická komisia PSK

Etická komisia

  • je odborný orgán Prešovského samosprávneho kraja
  • posudzuje etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu a etické otázky vznikajúce pri poskytovaní ambulantnej praxe
Načítavanie obsahu…

Publikované: 27. 7. 2022

Aktualizované: 20. 9. 2023