Správne poplatky na úseku zdravotníctva

Sadzobník správnych poplatkov

Úkony na úseku zdravotníctva sú spoplatňované v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (ďalej len zákon o správnych poplatkoch) a prílohy Sadzobníka správnych poplatkov – položka 150.

Načítavanie obsahu…

Spôsob úhrady poplatku  

Publikované: 1. 6. 2023

Aktualizované: 3. 4. 2024