ADOS v PSK

ADOS v PSK

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)

Domáca ošetrovateľská starostlivosť (DOS) je zdravotná starostlivosť poskytovaná v domácom prostredí pacientom všetkých vekových kategórií,  ktorí:

  • vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť
  • sú imobilní, čiastočne imobilní a nie sú schopní presunov
  • nevyžadujú nemocničnú starostlivosť, alebo ku odmietajú
Načítavanie obsahu…

  • Návrh na DOS navrhuje príslušný lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti
  • Požiadať lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti o poskytnutie DOS môže aj rodinný príslušník, alebo zákonný zástupca.
  • Návrh na poskytovanie DOS schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa.
  • Možnosti zabezpečenia starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ošetrovateľských domoch, hospicoch a ďalších typoch zariadení si môžete vyhľadať aj na Portáli malina: https://portalmalina.sk/o-projekte

Publikované: 9. 3. 2023

Aktualizované: 22. 8. 2023