ZO SLOVES PSK

Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Prešovského samosprávneho kraja

Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „ZO SLOVES PSK“) vznikla na Ustanovujúcej členskej schôdzi, ktorá sa konala 29.10.2020  na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č.2 Prešov.

Na ustanovujúcej členskej schôdzi sa stal predsedom Závodného výboru PhDr. Peter Javorský, PhD. Po jeho odchode funkciu prevzala Ing. Helena Miščíková a od 14.03.2023 Mgr. Silvia Kubáňová.

Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry (ďalej len „SLOVES“) je stabilizovaná, silná a uznávaná organizácia zamestnancov verejnej správy a verejných služieb, založená na demokratických princípoch, ktorá zaručuje práva svojich členov a v ťažkých časoch poskytuje sociálnu istotu.

SLOVES je samostatným dobrovoľným a politicky nezávislým združením členov, ktorí pôsobia najmä v orgánoch štátnej správy, v iných štátnych orgánoch, v samospráve obcí a miest, v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych celkov, obcí a miest a v ďalších organizáciách štátnej a verejnej správy a kultúry.

Základným poslaním SLOVES je združovať členov na obhajobu ich práv a presadzovanie ich pracovných, sociálnych, kultúrnych a ďalších záujmov a potrieb, ktoré vznikajú alebo súvisia s vykonávaním ich zamestnania a zabezpečia im dôstojnú životnú úroveň.

Bez odborov

SLOVES poskytuje základným organizáciám

SLOVES poskytuje svojim členom

Bližšie informácie o SLOVES

Členovia Závodného výboru ZO SLOVES PSK

  1. Mgr. Silvia Kubáňová – predsedníčka ZV ZO SLOVES PSK
  2. Ida Pončáková – podpredsedníčka ZV ZO SLOVES PSK
  3. Mgr. Viktória Antušová – hospodárka ZV ZO SLOVES PSK
  4. Bc. Dagmar Kušnírová – člen ZV ZO SLOVES PSK
  5. Ing. Adriana Pasok – člen ZV ZO SLOVES PSK
  6. Mgr. Dominik Lejko- člen ZV ZO SLOVES PSK
  7. Ján Sedlák –  člen ZV ZO SLOVES PSK
  8. Mgr. Viktória Pasečiaková –  člen ZV ZO SLOVES PSK.  

Publikované: 16. 2. 2024

Aktualizované: 22. 4. 2024