Kompetencie a činnosti

Odbor kultúry PSK – kompetencie a činnosti

Odbor kultúry Prešovského samosprávneho kraja koordinuje výkon územnej samosprávy v oblasti kultúry od 1. apríla 2002.

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 27 kultúrnych zariadení.

Činnosti odboru kultúry

V rámci svojich kompetencií vykonáva odbor kultúry tieto činnosti:

Publikované: 11. 8. 2016

Aktualizované: 27. 5. 2024