Dokumenty odboru

Dokumenty odboru kultúry

Prehľad hodnotiacich správ za jednotlivé roky kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a dokumenty týkajúce sa odboru kultúry PSK.

Hodnotiace správy o činnosti (záverečné, správy o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK PSK

Publikované: 2. 11. 2022

Aktualizované: 19. 9. 2023