Životopis vedúceho odboru – Ing. Peter Makara

Životopis vedúceho odboru – Ing. Peter Makara

vedúci odboru finančného Makara

Vzdelanie

2070 – 2009 – ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, Ekonomika a manažment podniku (Ing.)

2004 – 2007 – ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, Elektronika a telekomunikačná technika (Bc.)

2000 – 2004 – Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove

Profesionálna prax

2021 – Skupina firiem Všeobecný lékař pod G8 Open Holding, s.r.o. (ČR), finančný a HR riaditeľ

2015 – 2020 – Technické služby mesta Prešov, a.s, vedúci ekonomického oddelenia

2010 – 2014 – Obce Suchá Dolina, starosta

2007 – 2010 – Sumat KMK, s. r. o. (ČR), konateľ

Publikované: 20. 3. 2023

Aktualizované: 20. 3. 2023