Ing. Peter Makara - životopis

Foto Makara Peter - vedúci odboru financií Úradu PSK
Vzdelanie:ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická (2009)


Vzdelanie 

2007 – 2009ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, Ekonomika a manažment podniku (Ing.)
2004 – 2007ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, Elektronika a telekomunikačná technika (Bc.)
2000 – 2004Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove


Profesionálna prax 

2021Skupina firiem Všeobecný lékař pod G8 Open Holding, s.r.o. (ČR), finančný a HR riaditeľ
2015 – 2020Technické služby mesta Prešov, a.s, vedúci ekonomického oddelenia
2010 – 2014Obce Suchá Dolina, starosta
2007 – 2010Sumat KMK, s. r. o. (ČR), konateľ

Publikované: 9. 6. 2023

Aktualizované: 12. 6. 2024