Riaditeľ kancelárie predsedu - životopis

PaedDr. Marek Cimbala, PhD.


Vzdelanie

2009 – 2012 Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, UJP II. v Krakove (PhD.)

2008 – 2009 Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta (PaedDr.)

2002 – 2007 Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka fakulta(Mgr.)

Profesionálna prax

Zamestnanie

od 1. 12. 2017 Prešovský samosprávny kraj,vedúci kancelárie predsedu PSK

2016 – 2017 Gymnázium Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi

2013 – 2017 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v Levoči

2013 – 2015 Katolícka univerzita v Ružomberku

2007 – 2009 Spojená škola vo Svidníku

Postavenie v zamestnaní

2017 vedúci kancelárie predsedu Prešovského samosprávneho kraja

2016 – 2017 stredoškolský učiteľ

2016 – 2020 člen predsedníctva Kresťanskodemokratického hnutia

2015 – 2017 riaditeľ Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n. o. v Levoči

2013 – 2015 metodik Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n. o. v Levoči

2013 – 2015 vysokoškolský učiteľ

2009 – 2012 odborný asistent

2007 – 2009 stredoškolský učiteľ

Publikované: 3. 7. 2023

Aktualizované: 3. 7. 2023