Oddelenie práce a miezd

Popis činností

Činnosť koncepčná, koordinačná a metodická

Zabezpečenie komplexnej rozborovej a kontrolnej činnosti

Špecializovaná činnosť na úseku personálnom a ekonomiky práce

Administratívna a riadiaca činnosť

Zamestnanci oddelenia

Načítavanie obsahu…

Publikované: 23. 9. 2019

Aktualizované: 4. 12. 2023