Organizácie cestovného ruchu

Organizácie cestovného ruchu

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR)

KOCR Severovýchod Slovenska
Mgr. Martin Janoško
Tel.: 051/7081 400
e-mail: riaditel@severovychod.sk

Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)

OOCR Región Vysoké Tatry
Lucia Blašková
e-mail: riaditel@regiontatry.sk

OOCR Severný Spiš – Pieniny
Mgr. Jakub Ondrej
e-mail: riaditel@visitspis.sk

OOCR Horný Zemplín
Mgr. Michaela Zdražilová
e-mail: riaditel@hornyzemplin.sk

OOCR TATRY – SPIŠ – PIENINY
Ing. Gabriela Bodnárová
e-mail: gabriela.bodnarova@tatryspispieniny.sk

OOCR Šariš – Bardejov
Ing. Rado Jančošek
e-mail: rado@herkules.sk

OOCR Vysoké Tatry – Podhorie
Mgr. Danka Velecká
e-mail: riaditel@tatrypodhorie.sk

Publikované: 6. 9. 2013

Aktualizované: 12. 2. 2024