Informačné centrum

Informačné centrá

Ubytovacie a stravovacie zariadenia PSK

Regionálne turistické informačné centrá PSK

Turistické informačné centrá PSK

BARDEJOV 

Turisticko – informačná kancelária a cestovná agentúra
Radničné námestie 21
085 01 Bardejov

Tel.: 054/ 474 40 03

e-mail: tikbardejov@proxisnet.sk
web: www.bardejov.sk, www.tik-bardejov.sk

BARDEJOVSKÉ KÚPELE

Turisticko – informačné centrum Herkules
Kino Žriedlo
086 31 Bardejov

Tel.: 054/ 474 44 78, 0905 330 834
Fax.: 054/ 474 47 44

e-mail: info@herkules.sk 
web: www.bardejovske-kupele.sk

HUMENNÉ

Tel.: 057/ 788 10 51

e-mail:  zc.humenne@stonline.sk

KEŽMAROK 

Kežmarská Informačná Agentúra KIA
Hlavné námestie 46
060 01 Kežmarok

Tel/Fax: 052 / 449 21 35

e-mail: info@kezmarok.sk
web: 
 www.kezmarok.sk

LEVOČA

Informačná kancelária mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 58
054 01 Levoča

Tel.: 053/ 16 188
Fax: 053/ 451 37 63

e-mail: ikle@levoca.sk
web: 
www.levoca.sk

MEDZILABORCE 

Tel.: 057/ 732 12 88

e-mail: tikml@mail.t-com.sk
web:
 www.medzilaborce-urad.sk

POPRAD

MIC – Mestské informačné centrum
Dom kultúry, Štefánikova ul.99/ 72
058 01 Poprad

Tel.: 052/ 16 186, 052/ 772 17 00
Fax: 052/ 772 13 94

e-mail: infopp@msupoprad.sk 
web:
  www.poprad.sk 

PREŠOV 

Mestské informačné centrum
Hlavná 67
080 01 Prešov

Tel.: 051/ 3100 125, 051/ 3100 126

e-mail: mic.info@micpresov.sk
web:
www.micpresov.sk, www.klucodmesta.sk

SABINOV

Tel.: 051/ 749 29 29

e-mail: kic.msks@ivosoft.net
web:
  www.sabinov.sk

SNINA

Turisticko – informačná kancelária
Strojárska 102
069 01 Snina

Tel.: 057/ 16 186, 057/ 768 57 35
Fax: 057/ 768 22 85

e-mail: unitur@stonline.sk

STARÁ ĽUBOVŇA

Tel.: 052/ 432 17 13

e-mail: marmon@staralubovna.sk
web:
 www.staralubovna.sk                    

STROPKOV 

Turistické informačné centrum mesta Stropkov
Hlavná 38/ 2
091 01 Stropkov

Tel.: 054/ 742 32 88

e-mail: tic@stropkov.sk
webwww.stropkov.sk

SVIDNÍK

Tel.: 054/ 752 04 61

e-mail: panikovam@vl.sk                    

TATRANSKÁ LOMNICA

Tatranská informačná kancelária
059 60 Tatranská Lomnica
Tel.: 052/ 446 81 19

e-mail: lomnica@tatryinfo.sk

VYSOKÉ TATRY

Tatranská informačná kancelária
Horská záchranná služba 23, Starý Smokovec
062 01 Vysoké Tatry

Tel.: 052/ 442 34 40

e-mail: smokovec@tatryinfo.eu 
web:
  www.tatryinfo.eu, www.tatryinfo.skwww.vysoketatry.sk

VRANOV NAD TOPĽOU

Mestské informačné centrum
Námestie Slobody 969
093 01 Vranov nad Topľou

Tel./Fax: 057 446 46 48

e-mail: ckprima@ckprima.sk
web:
 www.ckprima.sk

Publikované: 6. 9. 2013

Aktualizované: 12. 2. 2024