Doprava

Dopravná infraštruktúra v Prešovskom kraji

Na území Prešovského kraja je spolu 3 094 kilometrov ciest.

 • Cesty I. triedy tvoria 20,2 %,
 • cesty II. triedy tvoria 16,9 %,
 • cesty III. triedy tvoria 61,9%.

Cesty II. a III. triedy prevzal do svojej správy od 1. januára 2004 Prešovský samosprávny kraj. Na území PSK sa nachádza 2484 kilometrov ciest 2. a 3. triedy. Ich správu zabezpečuje prostredníctvom vlastnej organizácie – Správa a údržba ciest PSK.

Výkon kompetencií v oblasti cestnej dopravy zabezpečuje PSK prostredníctvom odboru dopravy PSK.

Na celkovej dĺžke slovenských diaľnic sa úseky Prešovského kraja podieľajú 9,14%. Stav cestnej infraštruktúry sa celkovo v Prešovskom kraji vyznačuje relatívne veľkou hustotou, ale nízkym podielom ciest vyššej kategórie. Zdokonalenie a dobudovanie cestnej infraštruktúry v Prešovskom kraji, najmä diaľničných úsekov smerom na západ a prepojenie kraja s Bratislavou je veľmi potrebné. Podobne aj prepojenie Poľska a Maďarska cez naše územie je nevyhnutné.

Medzi najvýznamnejšie cestné trasy medzinárodného významu, ktoré sa dotýkajú územia Prešovského kraja, patria

 • E 50 spájajúca česko–slovenskú hranicu so slovensko-ukrajinskou hranicou (Drietoma – Žilina – Prešov – Košice – hranica SR/UA – Užhorod) a
 • 371 v úseku Prešov – Svidník – Vyšný Komárnik – hranica SR/PL (Rzeszow).

Dôležitou je aj cesta č. 68 idúca do Poľska cez Mníšek nad Popradom.

Železničná sieť

Železničnú sieť Prešovského kraja tvorí 430 km tratí a 41 km tatranskej elektrickej železnice.

Najdôležitejšími železničnými križovatkami sú Prešov a Poprad.

Trať Žilina – Košiceceloštátny význam a je zaradená do systému medzinárodných dohôd AGC a AGTC. Postupnou modernizáciou sa tu dosiahne rýchlosť 120 km/hod.

Trať Kysak – Prešov – Plaveč tvorí severojužný ťah medzinárodného významu a je zaradená do systému trás AGTC. V železničnom uzle Prešov sa na spomínanú trať napájajú trate regionálneho významu z Bardejova, Vranova nad Topľou, Humenného, Sniny a Medzilaboriec.

Novinkou od začiatku roka 2016 je priame každodenné vlakové spojenie na trase Prešov – Praha.

Autobusová doprava

Rozhodujúcim druhom dopravy v rámci Prešovského kraja je autobusová doprava, ktorá zabezpečuje viac ako 90 % prepravy obyvateľstva. dekoračný obrázok

Autobusovú dopravu v PSK zabezpečujú štyria verejní  dopravcovia:

Letecká doprava

Letecké spojenie regiónu zabezpečuje medzinárodné letisko Poprad – Tatry, najvyššie položené letisko v strednej Európe (718 m n. m.).

Po kompletnej rekonštrukcii vykonanej v roku 1992 sa z neho vykonáva pravidelná i nepravidelná doprava cestujúcich a nákladu, aj vyhliadkové lety.

Klienti z Prešovského kraja hojne využívajú medzinárodné letisko v Košiciach, vzdialené len 47 km od sídla kraja, mesta Prešov.

V Prešove sa nachádza aj vojenské letisko v Nižnej Šebastovej.

V Prešovskom kraji je niekoľko letísk regionálneho významu, ktoré sú využívané hlavne pre športové účely. Sú to letiská v Zborove, Kučíne, Kamenici nad Cirochou a v Ražňanoch.

Hraničné priechody

Prešovský kraj – Poľská republika

 • Cestné: Tatranská Javorina – Lysá Poľana, Mníšek nad Popradom – Piwniczna, Lysá nad Dunajcom – Niedzica, Becherov – Konieczna, Vyšný Komárnik – Barwinek
 • Železničné: Plaveč – Muszyna, Palota – Lupków
 • Malý pohraničný styk: Nižná Polianka – Oźenna, Veľká Franková – Kacwin, Čertižné – Jaśliska, Čirč – Leluchów

Prešovský kraj – Ukrajina

 • Cestné: Ubľa – Malyj Bereznyj

   

Publikované: 7. 11. 2022

Aktualizované: 13. 3. 2023