Šport

Šport. Bez ohľadu na to, či mu fandíme aktívne, alebo len pasívne, každému neodmysliteľne patrí do života. Význam športu v posledných rokoch celosvetovo neustále rastie. Športové zápolenia ľudí nadchýnajú, vzrušujú, posilňujú, ale i motivujú angažovať sa a dosiahnuť výsledky.

Šport je fenomén, ktorý bez ohľadu na obdobie, vzdialenosti, vek či iné bariéry, spája všetkých prívržencov. Je odrazom večnej túžby a nádeje človeka byť silný, rýchlejší, vytrvalejší a zručnejší. Šport ovplyvňuje morálno-vôľové vlastnosti, odstraňuje národnostné, sociálne a náboženské rozdiely ľudí, prispieva k zlepšovaniu medzinárodných vzťahov a zmierňovaniu napätia. 

Prešovský samosprávny kraji si uvedomuje význam a dosah športu, preto si vysoko vážime prácu trénerov, športových funkcionárov, stoviek či tisícok obetavých zanietencov športu. Oceňujeme dosiahnuté výsledky športovcov, tešíme sa z dosiahnutých výsledkov, otvárame brány našich športovísk v školách pre športové aktivity všetkých spoluobčanov.

Publikované: 10. 8. 2016

Aktualizované: 21. 9. 2023